Drömmen om ett “storfinland”

Sverigedemokraterna skriver i sitt principprogram “att statens gränser så långt det är möjligt skall sammanfalla med nationens utbredningsområde”. Undra vilka områden som “borde” tillhöra Sverige?

I den finsk-svenska chauvinistiska propagandan så var Sovjetuinionen den aggressiva parten i kriget med Finland. Verkligheten var dock en annan. Våra grannländer har en intressant historia ur vilken vi kan dra lärdomar och arbetet med att bygga upp en opinion för kommunismen förutsätter att vi kan förmedla en trovärdig bild av vår egen historia bortom Forum för Levande Lögnhistoriers propagandamaterial.

(Ett stort tack till kamraten som har scannat in och mejlat oss kartorna).

2014-09-16 06_37_01-skanna0001 - Windows Photo Viewer

 

2014-09-16 06_39_14-skanna0002 - Windows Photo Viewer

(Visited 257 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.