En översikt: Hur står det till med den kommunistiska rörelsen i Ryssland 2014?

Nedanstående text är nyligen skriven av en kamrat som talar ryska och brukar resa runt i länderna i f.d. Sovjetunionen.

Sovjetunionens Kommunistiska Parti delades upp i olika falanger redan före 1991. Kärnan till dagens partier som kallar sig kommunistiska har oftast tagit form åren kring 1988 eller 1989. Generellt kan man säga att den kommunistiska rörelsen har en situation motsvarar den som finns i Sverige på det sättet att en stor del av de personer som kallar sig kommunister är äldre och ganska få. Ett undantag är Ryska Federationens Kommunistiska Parti som är ganska stort och ingår i paraplyorganisationen Kommunistiska Partiernas Förbund.

Paraplyorganisationen Kommunistiska Partiernas Förbund.

Om det finns något parti på någon ort idag så är det oftast ett från paraplyorganisationen Kommunistiska Partiernas Förbund som innehåller de största revisionistiska (som övergett marxismen) partierna i länderna i f.d. Sovjetunionen (OSSE). Däribland Vitrysslands Kommunistiska Parti, Ukrainas Kommunistiska Parti osv. Det största partiet är naturligtvis Ryska Federationens Kommunistiska parti. Mellan 1922 och 1990 fanns det ett parti för hela Sovjetunionen, Sovjetunionens Kommunistiska Parti (SUKP). Jeltsin förbjöd partiet för hela Sovjetunionen 1991 men inte lokalavdelningarna.

Dagens Ryska Federationens Kommunistiska Parti är det näst största partiet i riksduman (parlamentet). Det är ungefär ett sådant parti som Socialdemokraterna i Sverige trots att de använder hammaren och skäran. Tidningen ”Pravda” och ”Sovjetryssland” är partiets tidningar. Arbetarklassen och speciellt den äldre generationen litar till viss del fortfarande på Ryska Federationens Kommunistiska Parti som efterföljare till SUKP. Partiets ledamöter i duman och på lokalnivå är i stor utsträckning borgerliga karriärister som skulle kunna vara med i vilket valparti som helst. Men bland de unga finns förstås mera friska krafter. Deras ungdomsorganisation heter “Kommunistiska Ungdomsförbundet”.

De som kallar sig kommunister utanför Ryska Federationens Kommunistiska Parti är mycket splittrade på den nivån att man kan säga att man blir trött när man märker att man återigen hittar en grupp som kallar sig antingen Sovjetunionens Kommunistiska Parti eller något annat och som bara består av några få personer. Trots detta är det ofta värt att träffa dessa personer eftersom de kommer ihåg olika intressanta interna saker som hände inom SUKP.

Rysslands Kommunistiska Arbetarparti och SUKP-Glasnost

Det finns även en annan paraplyorganisation som innehåller Rysslands Kommunistiska Arbetarparti och SUKP-Glasnost. Dessa partier försöker ge sken av att vara mer radikala men de är lika opportunistiska som partierna i paraplyorganisationen Kommunistiska Partiernas Förbund (se ovan). De deltar valen när de kan och Rysslands Kommunistiska Arbetarparti hade förut sin ledare i parlamentet och han heter Wiktor Tjulkin. De försvarar Stalin i ord och de har intima förbindelser med det grekiska partiet KKE och har påverkats därav. De deltar vid det Belgiska Arbetarpartiets internationella möten i Bryssel. Partiernas medlemmar har en ganska hög medelålder och ungdomsorganisationen har också svårigheter.

Röda Ungdomens Avantgarde

Röda Ungdomens Avantgarde var ungdomsförbund till Kommunistiska Arbetarpartiets moskvaavdelning som skapade en egen organisation. Men detta parti är numera mest en provokatörorganisation som leds av en viss Udaltsov. Udaltsov är en person som sitter fängslad ibland. Han är typisk provokatör och de har för vana att gå till demonstrationer och ställa till bråk. Huvuddelen av organisationen kallas numera Levyj Front, (Vänsterfronten). Röda Ungdomens Avantgarde finns kvar finns kvar i begränsad utsträckning men Udaltsov leder alltså endast Vänsterfronten.

Vetenskaplig Kommunistisk Kultur

Nämnvärd är också en liten organisation som heter Vetenskaplig Kommunistisk Kultur som består av yngre folk som är inspirerade av Ivan Jefremovs bok Tumannost Andromeda. I denna bok beskrivs en framtida kommunistisk värld och de har ett internetprojekt som de kallar Röd Utpost, (Krasnaja Zastava) och en internettevekanal som heter Röd-TV. De vill gärna spridda sin verksamhet till andra länder. Det fanns tidigare ett samarbete mellan dem och Rysslands Kommunistiska Arbetarpartis frontorganisation Röd Front. Det sägs att Vetenskaplig Kommunistisk Kultur ville växa till en större organisation och att det uppstod konkurrens mellan dem och samarbetets avbröts. De unga i Vetenskaplig Kommunistisk Kultur har ett roligt samliv och de bor ofta tillsammans i lägenheter i större städerna. Dessa kollektiv innehåller ibland även anarkister och andra som inte bekänner sig till kommunismen.

Allunionens Kommunistiska Parti (bolsjevikerna)

Nina Andrejeva heter deras partiledare och hon är känd för att hon skrev ett brev som publicerades 1988. I detta kritiserade hon perestrojkan och att ledarna förkastade principerna. I deras tidning hyllar de numera Hugo Chavez och Kim Jong Il osv. När Andrejeva talar på möten man kan man få höra kritiska utrop av typen “Kommunister förena er!” eftersom många är besvikna på alla splittringar. Deras tidning heter ”Arbetarnas och böndernas sanning”. De ställer inte upp i val. Här finns mer information.

Många smågrupper

I hela det gamla Sovjetunionen finns smågrupper med namnen Sovjetunionens Kommunistiska Parti och Allunionens Kommunistiska Parti (1925 antogs namnet Allunionens kommunistiska parti -bolsjevikerna och 1952 ändrades namnet till Sovjetunionens kommunistiska parti). Många av dessa smågrupper existerar antagligen mest på grund av personliga konflikter. Vissa av dem är registrerade som officiella partier men andra inte. Allmänt talat kan man säga att många av dessa mindre grupper består av äldre personer som sällan syns ute på gatorna eller ute i samhället. Men vissa av dem har en mer marxistisk analys än de större partierna.

En hoxa-grupp

Det finns en grupp som har egen tidning och som har publicerat Enver Hoxas böcker på ryska under 90-talet. Tidningen heter Folkets Tidning. Det är oklart om de har någon internetsida men de har tidningsförsäljare som brukar stå på Nevskij prospekt som är St:Petersburgs huvudgata. Där brukar man också finna andra mindre grupper.

En liten maoistisk grupp

Några män som bor i Tver (f.d. Kalinin) och i Charkov i Ukraina har en internetsida med namnet “Rysslands Maoistiska parti” (http://maoism.ru). De är en liten utbrytargrupp ur Rysslands Kommunistiska Arbetarpartis ungdomsorganisation och de bröt sig ut i början av 2000-talet.

En liten linpiaoistisk grupp

Det finns även en mycket liten grupp som kallar sig ”maoist-thirdworldist” som menar att arbetarklassen i Ryssland och andra imperialistiska länder är helt korrumperad och att de därför bara skall göra solidaritetsarbete med revolutionära rörelser i tredje världen (http://revoltfriends.blogspot.ru/). Här är en inflytelserik del av deras märkliga internationella riktning.

En trotskistgrupp

Det finns även en liten organisation som heter Revolutionära Kommunister som är trotskistisk. De finns i St:Petersburg och de har några få unga medlemmar och en internetsida och de har gett ut lite broschyrer. De har enligt uppgift mycket interna bråk.

Avslutningsvis: Inga partier utom Ryska Federationens Kommunistiska Parti är särskilt märkbara i Ryssland. De som kallar sig kommunister har blivit ganska få. På den senaste tiden har ställningstagandet till utvecklingen i Ukraina blivit en vattendelare. De som har övergett marxismen stödjer Putins klassdiktatur och kriget (minns Lenins maning om kamp för den egna härskarklassens nederlag i de imperialistiska krigen). De som är mer trogna marxismen ställer sig emot kriget trots att borgarklassen har ett starkt stöd för sin krigspolitik hos folket. Det är inte sovjetnostalgi som växer i den chauvinistiska yran utan mer tsaristiska vindar som kräver Rysslands “storhetstid” åter.

(Visited 2,001 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

4 thoughts on “En översikt: Hur står det till med den kommunistiska rörelsen i Ryssland 2014?

 1. Ivan

  Jag vet att nu när se deltog i valet, så fick de bara 10%, den där sk. Röd front alltså Rot Front som är "Rysslands Kommunistiska partiets " valorganisation.

  Reply
  • Redaktionen Post author

   Aha OK det var något nytt. Vet du varför de har en speciell valorganisation?

   Reply
 2. bloggarbjorn

  Intressant läsning. Möjligen kan Ryska Federationens Kommunistiska parti vara större än vad som avläses i officiella valresultat. Har för mig att Dagens Nyheter hade en nyhet om valfusk i Ryssland för något år sedan på sin nätsida. Den försvann dock väldigt fort. Anledningen kan vara att det just var RFKP som drabbats av försvunna röster.

  Avslutningen på den här artikeln är svårförståelig. Folkrepublikerna Lugansk och Donetsk för ett försvarskrig mot en NATO-stödd regim i Kiev. Den starkaste delen av kievstyrkorna förefaller vara det mer eller mindre nazistiska nationalgardet. Det är inte Ryssland som för kriget även om ryssarna torde agera starkt i bakgrunden. Att önska nederlag för folkrepublikerna verkar konstigt. Man kan givetvis tänka sig en allmän resning mot oligarkerna över hela det område som nu kallas Ukraina, i öst och väst, men detta förefaller inte vara något som omedelbart står för dörren. Därmed kan folrepublikernas kamp betraktas med sympati, även om man inte behöver gilla allt som sker där.

  Ett nederlag för själva Ryssland idag måste dessutom betyda att USA tar över och styckar och plundrar landet, för att sedan fortsätta mot Kina. Är det önskvärt?

  Reply
  • Redaktionen Post author

   Kommunisterna har sin egen agenda och vi utgår från krigets karaktär, vilka krafter är det som är i farten? Oavsett hur mycket vidrigare Kiev-regimen är så är det uppenbart ett imperialistiskt krig där USA-alliansen står mot den ryska imperialismen ("imperialism" är inte en värdering utan baserat på den ryska ekonomins karaktär, stor kapitalexport och monopol). En styckning av Ryssland genom USA-alliansen kommer att kräva ett fruktansvärt och helt onödigt krig och självfallet är vi emot det. Lenin hade en del intressant att säga om dessa frågor.

   "Socialisternas hållning till krigen

   Socialisterna har alltid fördömt krig mellan folken som en barbarisk och bestialisk sak. Men vår inställning till kriget är principiellt annorlunda än de borgerliga pacifisternas (anhängare och förkunnare av fred) och anarkisternas. Från de förstnämnda skiljer vi oss därigenom att vi förstår det ofrånkomliga sambandet mellan krigen och klasskampen inom ett land, att vi förstår att krigen inte kan avskaffas utan att klasserna avskaffas och socialismen byggs upp; vi skiljer oss från dem också därigenom att vi helt erkänner det legitima, det framstegsvänliga och nödvändiga i inbördeskrig, d.v.s. krig som förs av en förtryckt klass mot den förtryckande, av slavarna mot slavägarna, av de livegna bönderna mot godsägarna, av lönarbetarna mot bourgeoisin. …

   Men föreställ er att en slavägare, som hade 100 slavar, låg i krig med en slavägare, som hade 200 slavar, för en "rättvisare" omfördelning av slavarna. Det är klart att om man i ett sådant fall tillämpade begreppet "försvarskrig" eller "fosterlandsförsvar", skulle det vara historiskt felaktigt och i praktiken helt enkelt vara ett bedrägeri från smarta slavägares sida mot det enkla folket, kälkborgarna, den okunniga massan. Just så förs folken bakom ljuset med hjälp av "nationell" ideologi och begreppet fosterlandsförsvar av den nuvarande, imperialistiska bourgeoisin i våra dagars krig mellan slavägarna för att befästa och stärka slaveriet." https://www.marxists.org/svenska/lenin/1915/08/kr

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.