Vad var Gosplan?

ETT ÖVERLÄGSET SYSTEM. Gosplan var den centrala planeringsmyndigheten i Sovjetunionen. Genom Gosplan, genomfördes en planering av ekonomin. Investeringskapitalet, som erhållits genom ett offentligt sparande, dirigerades av Gosplan, liksom den tillgängliga arbetskraften, framför allt till uppbyggande av en tung industri på medveten bekostnad av konsumtionsindustrin.

Den snabba industrialiseringsprocessen genomfördes med entusiasm hos stora delar av befolkningen och de högt uppsatta målen nåddes. Under ett decennium lyckades det Sovjet att inhämta ett hundraårigt försprång, från de västeuropeiska staternas sida. Mellan 1928 och 1938 fyradubblades kol-, järn- och stål-produktionen. Framställningen av traktorer och lokomotiv blev störst i världen. Under dessa tio år tog Sovjet steget från ett underutvecklat jordbruksland till en av världens främsta industrinationer. Endast denna häpnadsväckande utveckling gör det möjligt att förstå hur Sovjet så framgångsrikt kunde bekämpa den tyska nazismen.

(Visited 105 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.