Marxistisk kortkurs: Kapitalexportens huvudformer

Kapitalexporten försigår i två huvudformer: i form av lånekapital och i form av produktivt kapital. Export av lånekapital är t.ex. att det ges lån till regeringar, städer och banker i andra länder. Export av produktivt kapital sker t.ex. genom att industriföretag organiseras, betalningar vid tillträde till naturtillgångar och att infrastrukturbyggande sker i andra länder. Likaså genom att företag köps upp till underpriser i andra länder som blivit försvagade.

(Visited 27 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.