Marxistisk kortkurs: Kapitalexporten

För den förmonopolistiska kapitalismen, där den fria konkurrensen var rådande, var export av varor karakteristisk. För den imperialistiska kapitalismen, där monopolen råder, har export av kapital blivit typisk.

Vid övergången till 1900-talet uppstod ett väldigt “kapitalöverflöd” i de rikaste länderna där kapitalanhopningen hade nått kolossala dimensioner. “Överflöd” av kapital uppstår främst av två orsaker. För det första lägger massornas låga existensnivå hinder i vägen för en fortsatt produktionsökning. För det andra blir jordbrukets efterblivenhet i förhållande till industrin och överhuvudtaget ojämnheten i olika näringsgrenars utveckling större och större. Om kapitalismen på den tiden hade haft makt att driva jordbruket framåt och kontinuerligt höja de arbetande massornas levnadsstandard, hade inte blivit tal om något “kapitalöverflöd”. Men då skulle kapitalismen inte heller varit kapitalism, för både ojämnheten i utvecklingen och det existensminimum som stora delar av folket lever på, är grundläggande vilkor för det kapitalistiska produktionssättet. Kapitalöverflödet i de kapitalistiska utvecklade länderna har därför en relativ karaktär. “Nödvändigheten av kapitalexport skapas därav att i några få länder kapitalismen har blivit “övermogen”, och att det (då lantbruket var efterblivet och stora delar av folket lever på existensminumum) fattas spelrum för en “räntabel” placering av kapitalet.”. I sin jakt efter maximalprofit söker sig det “överflödiga” kapitalet till utlandet. Kapital exporteras till efterblivna länder med kapitalbrist, låga löner, billiga råvaror och förhållandevis låga priser på jord. I dessa länder har monopolkapitalet möjlighet att inhåva kolossala profiter, och gör det också. Förutom till de efterblivna länderna exporteras också kapital i stor utsträckning till de industriellt utvecklade länderna.

Läs mer på sidan 226 i Political economy: A textbook issued by the Economics Institute of the Academy of Sciences of the U.S.S.R.

(Visited 27 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.