7/9. VÅRDVRÅLET – Förenad vårdpersonal för bättre arbetsmiljö!

Sergels Torg söndagen den 7 september kl 12:00.

Klippt från facebook:

“– VÅRDVRÅLET – Förenad vårdpersonal för bättre arbetsmiljö!

Vi, vård- och omsorgspersonalen, har fått nog! Vi är trötta på stress och bristande patientsäkerhet. Därför går vi nu samman i en gemensam manifestation för en människovärdig arbetsmiljö. Genom vår samlade kompetens och kunskap vet vi att bra vård och omsorg bara är möjlig i en bra arbetsmiljö. Lyssna på oss och ge oss förutsättningarna för att kunna göra vårt jobb!

VI KRÄVER:

1. Tillräckliga och väl prioriterade resurser!

Politiken måste börja prioritera vårt kvinnodominerade yrkesområde. Pengarna måste hamna rätt och lönerna höjas. Besparingar och nedskärningar måste stoppas. Ge oss fler vårdplatser, mer personal och tid i schemat för oförutsedda händelser och naturliga pauser i arbetet!

2. Ett hållbart arbetsliv!

Dagens system är hälsofarlig och kostar människoliv. Människors värde och behov måste komma före ekonomisk effektivitet och kortsiktiga lösningar. Arbetsmiljölagen och prioritetsordningen måste följas. Ge oss möjligheten att orka jobba heltid! Ge oss fler trygga anställningar! Och ge oss en arbetsmiljö fri från rasism, sexism, homo- transfobi och annan kränkande behandling!

3. Personalinflytande!

Det är ett stort problem att vi som kan vården och omsorgen bäst nästan aldrig får vara med och påverka dess utveckling. Sällan har vi inflytande ens över våra scheman. Beslut som handlar om oss måste sluta ske avskilt över våra huvuden. Ge oss möjligheten att delta i beslut som rör vårt arbete och vår arbetsmiljö! Ge oss medbestämmande som de vård- och omsorgsexperter vi är!

Vi uppmanar kommande regering, oavsett politisk färg, att börja lyssna på oss och integrera våra krav i framtidens politik.

_______________________________________________

Vårdvrålet arrangeras av Sjuksköterskor Ryter ifrån, Hemtjänstupproret, Socialistiska läkare, Barnmorskor för trygg och säker vård och InteUnder24000. Vi är enskilda grupper, men har alla ett brinnande intresse för att få arbetsmiljön i vård och omsorg att bli bättre.

Demonstrationen är partipolitiskt obunden varför partipolitiska flaggor inte kommer vara tillåtna.”

(Visited 48 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.