Göteborg måste än en gång bli “den röda staden”

Nedanstående artikel är hämtad ur SKA:s tidning Revolt nr 2 1958. Artikeln ger oss inblickar i vad som händer med arbetarrörelsen när reformismen tar över.

ARBETARHISTORIA. Göteborg har varit en av de revolutionära arbetarnas högborg bland Sveriges städer. I den borgerliga pressen skrev man alltid tidigare om “det röda Göteborg”. Vi minns den kampanda som var rådande bland arbetarna på 30- och 40-talet. Då var det fläkt över staden, då var Göteborg en röd stad. Och alltid var det kommunisterna som gick i spetsen för arbetarna i deras politiska och ekonomiska kamp. Då kunde kommunistiska partiet samla arbetarna till möten i fullsatta möteslokaler. God aktivitet rådde i fackföreningarna. Och då uppträdde kommunisterna som agitatorer bland arbetarna på de stora arbetsplatserna. Såväl dagens kampuppgifter som vägen till socialismen diskuterades, och alltid var det de kommunistiska arbetarna som ledde diskussionerna.

Den bild som här tecknats av staden från 30- och 40-talet känner man inte igen i dagens Göteborg. Det råder nu passivitet, inte minst bland kommunistiska partiets medlemmar. Varför? Orsaken måste vara att medlemmarna inte är överens med partiledningen om den villkorslösa kapitulationen för socialdemokratin och för reformismen i fackföreningarna.

Se på firandet av den internationella arbetarklassens mönstringsdag förr och nu. Första maj hade alltid tidigare prägeln av en arbetarnas högtids- och kampdag. Då samlades Göteborgs arbetare kring Järntorget, som kallades “röda torget”. Då fylkade sig de radikala och mest medvetna arbetarna kring de kommunistiska fanorna och demonstrerade till traditionsrika Heden för att höra vad de kommunistiska talarna hade att säga.

Nu är bilden en annan. Kommunistiska partiets organisationer har även i Göteborg slutat med att självständigt organisera arbetaruppmarscher på gator och torg. De uppmanar i stället sina medlemmar att ställa upp i socialdemokratiska demonstrationer, som bevakas av reformistiska ledare och ges det innehåll som dessa önskar, för att tåga iväg till Götaplatsen och där höra på hur någon socialdemokratisk ledare prisar socialdemokratins politik. Göteborgs radikala arbetare vill inte vara med pä detta. De stannar i stor utsträckning hemma eller beger sig ut på landet. Det blir glesare och glesare på gatorna för varje år.

Göteborgs Kommunistiska Arbetarförening kommer i år, liksom förra året, att låta Göteborgs arbetare få tillfälle att höra vad de innerst inne vill höra på, nämligen om vilken väg de måste gå för att nå socialismen och på vilken grund de måste bygga den arbetarenhet som är nödvändig såväl i kampen i dagens frågor som för att nå det socialistiska målet.

SKP:s medlemmar och alla kommunistiska sympatisörer uppmanas att deltaga i det möte som 1 maj organiseras av Göteborgs Kommunistiska Arbetarförening och att köpa kommunistiska arbetarförbundets tidning Revolt.
Medlemskap i Sveriges Kommunistiska Arbetarförbund kan vinnas genom hänvändelse till Göteborgs Kommunistiska Arbetarförening, Brusevitzgatan 1» Göteborg C.

K. G. Andersson

 

(Visited 107 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.