Staten – ett verktyg för den förtryckta klassens exploatering

DEN “BORTGLÖMDA” MARXISMEN: För underhållet av en speciell, över samhället stående offentlig makt är skatter och statsskulder nödvändiga.

“Med den offentliga makten och rättigheten att driva in skatterna i sin hand”, skriver Engels, “framstår statstjänstemännen blott som samhällets organ över samhället. Den frivilliga aktning, som gentilordningens organ åtnjöt, är dem inte tillräcklig, även om de skulle kunna vinna den” … Man stiftar speciella lagar om ämbetsmännens helighet och oantastlighet. “Den simplaste polis” har mer “auktoritet” än klanens representanter, men till och med chefen för krigsmakten i en civiliserad stat kan avundas en klanhövding för den “frivilliga och obestridda aktning” som denne åtnjuter av samhället.

Här har frågan om ämbetsmännens privilegierade ställning såsom organ för statsmakten ställts. Såsom det viktigaste har angetts: Vad ställer dem över samhället? Vi skall se, hur denna teoretiska fråga praktiskt löstes av Pariskommunen 1871 och reaktionärt beslöjades av Kautsky år 1912.

“… Då staten uppkommit ur behovet att hålla klassmotsättningarna i tygeln, men då den samtidigt uppstått mitt i konflikten mellan dessa klasser, så är den i regel den mäktigaste, ekonomiskt härskande klassens stat, vilken klass genom denna stat också blir politiskt härskande klass och sålunda finner nya medel att hålla nere och utsuga den förtryckta klassen” … inte bara den antika och den feodala staten var organ för exploatering av slavar och livegna, utan även den moderna representationsstaten är ett verktyg för kapitalets utsugning av lönarbete. “Undantagsvis förekommer emellertid perioder, då de kämpande klasserna håller varandra så nära i jämvikt, att statsmakten som skenbar förmedlare momentant erhåller en viss självständighet till de båda klasserna” .

Läs mer här.

(Visited 204 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

2 thoughts on “Staten – ett verktyg för den förtryckta klassens exploatering

 1. T

  Här är ett bra ex på hur det blir lite lek med ord, där kritiken/analysen inte kan upprätthållas. Staten sägs vara uppkommen i samband ned kapitalismen. Men sen talas likväl om den antika och feodala staten… bestäm er, men tydliggör också varför.

  Reply
  • Redaktionen Post author

   Vi skiljer på staten, alltså själva statsapparaten och begreppet nation. Nationen och nationalismen uppkommer med kapitalismen men våldsapparater som kontrollerar en viss population på ett territorium (stater) har funnits mycket längre och uppkommer med jordbruket och privategendomen. http://kommak.org/?p=1056

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.