Är det sekterism att bojkotta valet?

Ett argument mot en valbojkott av riksdags- och kommunalvalen som ibland hörs är att det skulle vara sekterism. Man kan förmoda själva ordet i någon mån syftar på företeelsen att en grupp isolerar sig från allmänheten. För en kommunist är det en katastrof att bli isolerad från folket eftersom det är folket och särskilt arbetarklassen som måste sättas i rörelse för att vi skall kunna omvandla samhället.

Sekterism är alltså verkligen skadligt men innebär det verkligen att isolera sig från folket att bojkotta valen? En stor majoritet går fortfarande och röstar i riksdagsvalet så det finns uppenbarligen ett stort intresse för vilka som skall komma att styra landet genom staten. Det är verkligen synd att missa ett tillfälle när det finns ett stort intresse för politiska frågor som skapas av borgarklassen genom medierna och kapitalistpolitikernas aktiviteter på gatorna. I detta måste man ge kritikerna rätt, vi bör inte missa tillfället att föra ut en revolutionär politik. Därför är det viktigt att vara ute och synas och prata med folk i dessa tider, en aktiv valbojkott alltså.

“Sekta” mera! Det är inte du som förändrar systemet, det är systemet som kommer förändra dig

En helt annan fråga är om man bör försöka bli invald i riksdagen och kommunerna. Som någon sa, vi skall “sända in en röd tribun (sic!) som för ut kommunisternas politik och obstruerar nedskärningar, privatiseringar”. Kommer folk att höra oss om vi skickar in en “röd” talare som argumenterar med kapitalistpolitikerna? De enda som kommer att höra oss är väl just politikerna? Det gör väl inget om vi isolerar oss fysiskt från borgarklassens politiska representanter?  Det är väl tvärtom bra? Det är nämligen inte du som kommer förändra systemet, det är systemet som kommer förändra dig. För 100 år sedan, på Lenins tid, var allmänna val något nytt och folk var verkligen intresserade och följde debatterna i de parlamentariska församlingarna men så är det verkligen inte längre. Är det inte dogmatiskt att tjata om “röd tribun” utan att ta i beaktande de senaste 100 årens utveckling?

Kan kommunisterna “obstruera” försämringarna?

Nej det kan vi inte göra inom de parlamentariska församlingarna. Varför? Därför att statens och kommunernas politiska inriktning bestäms av läget i den internationella och nationella klasskampen. Vilka beslut som tas inom stat och kommun beror i slutändan på maktförhållandena. I ett läge när arbetarklassen är förlamad av sossar och fascister och det inte finns några socialistiska länder som “hotar” finns det inget utrymme för att monopolkapitalet skall göra några eftergifter. Det är därför av största vikt att komma bort från den passiva inställningen att det är politikerna som sysslar med politik och folket bara ser på. För att hindra att vårt ekonomiska läge blir ännu sämre och i slutändan ta över detta land så måste vi göra allt för att arbetarklassen skall vakna upp genom sina egna aktioner och sin egen verksamhet. Dessutom så har folk inget förtroende för vänsterpartier som “bara pratar” och som bara syns när det är val. Om man tror att man skall få många röster bara för att man lovar riktigt bra i valet så tror man helt fel. Sådant har folk så klart genomskådat för länge sedan. Den som vill ha folkets förtroende måste visa i praktiken att man kan förändra verkligheten och försvara folks intressen.

Sammanfattningsvis: Vi kan inte i allmänhet inte hindra försämringar genom de parlamentariska församlingarna och vi når inte ut till folk genom att få folk invalda där. Det som det verkligen leder till att vi isolerar från folk när vi deltar i borgarklassens korrumperade församlingar så att man inte kan se skillnad på oss och de andra. Fokus måste ligga på att organisera arbetarklassen till att väckas genom sina egna erfarenheter och få ett växande politiskt självförtroende genom kampen.

(Visited 35 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

Leave a Reply

Your email address will not be published.