Marxistisk kortkurs: Vad är en nation?

En nation är en historiskt uppkommen, varaktig gemenskap beträffande språket, territoriet, det ekonomiska livet och den psykiska egenart som kommer till uttryck i den gemensamma kulturen. Det är endast om alla dessa kännetecken föreligger som en nation kan kallas en nation. Varje nation såväl som varje annan historisk företeelse är underkastad förändringar och har sin början och ett slut.

Nationerna växer fram med den uppåtgående kapitalismen. Nationerna hör ihop med den uppgåtgående kapitalismen och feodalismens förstörelse. Kapitalisterna spelar den ledande rollen i denna process. Deras huvudfråga var från början marknaden, de vill finna avsättning för sina varor i konkurrens med kapitalister av andra nationaliteter. De vill försäkra sig om sin “egen” hemmamarknad.

(Visited 28 times, 1 visits today)

Dela denna text.

PinIt

4 thoughts on “Marxistisk kortkurs: Vad är en nation?

 1. Redaktionen Post author

  Nationen är ett kapitalistiskt projekt, kapitalisterna hade behovet av en fungerande hemmamarknad och kämpade för det nationella projektet, ett gemensamt språk, ekonomi, kultur. De gamla staterna rymde en löslig sammansättning av folk.

  "On the other hand, it is unquestionable that the great empires of Cyrus and Alexander could not be called nations, although they came to be constituted historically and were formed out of different tribes and races. They were not nations, but casual and loosely-connected conglomerations of groups, which fell apart or joined together according to the victories or defeats of this or that conqueror."

  http://www.marxists.org/reference/archive/stalin/

  Reply
 2. Jeppe

  Men detta säger ju inte mycket, då det helt hänger på vilken defiontion av nation man har. Ta Kina, det har funnits som enhetligt rike, under enhetlig lag, och i stort samma kultur/språk under lång tid. Mycket längre än kapitalismen.

  Det samma gäller flertalet europeiska länder. Som uppkom betydligt tidigare. Och nog fanns det en form av "nationalism" i krigen mellan Frankrike och England under 16- 1700-talen.

  Varför är inte detta nationer?

  Det blir ett cirkelresonemang. Nationer kräver kapitaliem, det fanns inte kapitalism, alltså var det inte nationer.

  Följt av:

  De var inte nationer, alltså uppkom nationerna med kapitalismen.

  Reply
  • Amalthea

   Håller delvis med. Nog är det så att nationalstaten och nationalism hänger samman med kapitalismen, men artikeln lämnar en hel del frågor.

   Jag tror att ett stort problem är att alla som är kommunister per definition tror att de vet mycket om teorin. Se på alla dessa grundcirklar, studiekurser, föredrag osv, där det är uppenbart att de/den som håller i det inte har någon större kunskap. Det vore ok om syftet var att gemensamt studera, men nästan alltid är det enkelriktat. Att några tror sig veta och att de ska lära upp andra.

   Hela konceptet med grundkurser bär på detta problem – för jag har aldrig sett cirklarna som legat på högre nivå. Studierna tar slut efter det basala. På sikt urholkas även detta.

   Jag stödjer värderingarna och idéerna som skrivs i denna blogg, men allt för ofta är sakinnehållet och analyserna felaktiga. Spelar kanske inte alltid någon roll, men vill man nå alla, även de som redan har ett större intresse, blir det ett problem.

   Reply
   • Redaktionen Post author

    Säkert skriver vi en hel del som är felaktigt. Du kan bidra genom kritik så att vi kan bättra oss. Seriöst alltså. Den kommunistiska rörelsen i Sverige har haft en slagsida åt revisionismen under det senaste seklet och då blir teorin inte så viktig, de vill ta plats i kommunfullmäktige och riksdagen och då kan det vara farligt om folk läser var marxismen faktiskt står för. Revisionismen förkastar marxismen och stoppar in en massa liberalism istället. Därför kör de mest med sina egna "sammanfattande" skrifter och uppmanar inte så mycket till organiserad läsning av originalverken.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.