Archive by month October

Tidningen Proletärens kritik av påhittemaoismen

Tidningen Proletärens kritik av påhittemaoismen

Med anledning av Jan Myrdals medverkan i fascisttidningen Nya Tider så har Proletären skrivit en artikel där de kritiserar Jan Myrdal och de passar dessutom på att lyfta fram sin egen kritik av en påhittad maoism. Men frågan är, ger de uttryck för oärlighet eller upprepar de bara okritiskt vad som står i sina egna […]

Marxismen och den nationella frågan

Marxismen och den nationella frågan

J.V. Stalin (1913) Kontrarevolutionens period i Ryssland medförde inte endast »blixt och dunder« utan också desillusion över rörelsen, bristande tro på de gemensamma krafterna. Man hade trott på en »ljus framtid« — och så hade man kämpat tillsammans, oberoende av nationalitet: de gemensamma frågorna framför allt! Så smög sig tvivel in i sinnet — och […]

Bekämpa liberalismen

Bekämpa liberalismen

Den 7 september 1937. Vi håller på aktiv ideologisk kamp därför att den är vapnet att säkra enhet inom partiet och de revolutionära organisationerna till förmån för vår kamp. Varje kommunist och varje revolutionär bör göra bruk av detta vapen. Men liberalismen förkastar den ideologiska kampen och håller på en principlös fred och ger därmed […]

Lenin 1901 – Vår rörelses omedelbara uppgifter

Lenin 1901 – Vår rörelses omedelbara uppgifter

Vladimir I. Lenin. December 1900 i Iskra nr 1. Rysk socialdemokrati har upprepade gånger förklarat att det Ryska arbetarpartiets omedelbara politiska uppgift är  att störta självhärskardömet, att uppnå politisk frihet. Detta förkunnades för mer än 15 år sedan av den ryska socialdemokratins representanter – medlemmarna i Gruppen arbetets frigörelse. Det bekräftades för två och ett […]