Archive by month January

Tillämpa marxismen på ett konkret sätt så att varje yttring får en omisskännlig svensk karaktär

Tillämpa marxismen på ett konkret sätt så att varje yttring får en omisskännlig svensk karaktär

“För Kinas kommunistiska parti gäller det att lära att tillämpa marxismen-leninismens teori på de särskilda förhållandena i Kina. För de kinesiska kommunisterna, som är en del av den stora kinesiska nationen, en del av dess kött och blod, kan allt prat om marxismen avskilt från Kinas kännetecken endast vara en abstrakt marxism, marxismen i ett […]