Archive by month September

Förändringar på gång

Förändringar på gång

Denna sida kommer inte att uppdateras mera. KF kommer att ha en egen sida som är mer strikt och representerar organisationen. Programdiskussionerna fortsätter på den nya hemsidan. En banner kommer att finnas längst ner på sidan.

Miljardärerna är en bromskloss på samhällsutvecklingen

Miljardärerna är en bromskloss på samhällsutvecklingen

“Vart man än ser”, skrev Lenin 1913, “Stöter man överallt på uppgifter som mänskligheten fullt ut är i stånd att lösa ögonblickligen. Men kapitalismen hindrar att det blir gjort. Det har samlat ett berg av rikedom och gjort människorna till slavar under denna rikedom.” Bostadsbristen skulle lätt kunna lösas på några få år, arbetslösheten skulle […]

Sveriges syrienbistånd går till jihadister

Sveriges syrienbistånd går till jihadister

Riksdagspartierna var för några år sedan rörande eniga om politiskt och materiellt stöd till “rebellerna” i Syrien som sedan blev ISIS. Stödet till jihadisterna har inte upphört utan fortsätter genom Syrian Recovery Trust Fund (SRTF) som bl.a. startades av USA som är den drivande kraften i kriget. SRTF:s verksamhet utgår från turkiska Gaziantep nära gränsen […]

Ny studie och kampgrupp har dragit igång i Stockholm

Ny studie och kampgrupp har dragit igång i Stockholm

Tanken med gruppen är enligt uppgift att vara en offensiv och aktionsinriktad kampgrupp i MLM-anda. Man hoppas medverka till att bryta med den starka legalistiska och trötta trend som länge dominerat den kommunistiska rörelsen i Sverige. Studier i MLM kommer att genomföras under hösten. En kommunist inställning till sin världsåskådning är som bekant att det […]

Om en “vänster” som sparkar neråt

Om en “vänster” som sparkar neråt

En arbetarklass som i mångt och mycket har förändrats. Som i dag även består av kvinnor i hijab, romer och flyktingar. Det är inte sällan jag träffar många av dessa människor, antingen privat eller genom jobbet, som med uppgivna röster berättar om hur de inte känner sig representerade i svensk politik. Som med uppgivna röster […]

Rikta raseriet mot Djursholm

Rikta raseriet mot Djursholm

När man skriver om “hårdnande attityder” i Husby spelar det ingen roll om det gäller homofobi, feminism eller religiositet: Folk nappar. Därför är det ingen slump att Per Pettersons debattartikel (Expressen 5/6) och SVT-intervju om homofobi i Husby får det överväldigande positiva mottagandet den fått på sociala medier. Den bekräftar och underblåser ett redan befintligt […]

De arga ropen hördes inte på TV

De arga ropen hördes inte på TV

Den 6 september så hölls det en stor manifestation för asylmottagande på Medborgarplatsen i Stockholm. Det var cirka 15 000 (grymt!) deltagare i det kyliga regnet och det var en mängd olika organisationer som deltog, allt från MUF till Socialistiska Partiet och KP/RKU. Det fanns även en mer radikal latinamerikansk grupp som sjöng internationalen på […]

Dags att börja ta itu med bulltjuvarna

Dags att börja ta itu med bulltjuvarna

Flyktingvågen som USA-alliansen har skapat stärker SD-fascisterna politiskt. Medierna pratar om en “migrationsfeber”. Det ökade stödet för SD bland arbetare inom LO var inte särskilt upplyftande info. Vi känner liksom många andra att något måste göras.100 000 facebook-användare vet var texten på affischen kommer ifrån. Vi börjar sätta upp den i A3-format i Stockholm denna […]

VIII. KAMPEN FÖR KOMMUNISMEN

§ 45. Under hela den socialistiska övergångsperioden fortsätter klasskampen, framför allt för att stärka och utveckla de socialistiska produktionsförhållandena och revolutionera överbyggnaden. Kampen inom överbyggnaden erhåller en särskild betydelse. Den borgerliga ideologin, som präglas av egoism, karriärism och kortsiktighet, måste utrotas och ersättas med en socialistisk ideologi, som innebär raka motsatsen. § 46. Alla människor […]

VII. DET EKONOMISKA UPPBYGGET

VII. DET EKONOMISKA UPPBYGGET § 41. Monopol, medelstora företag, banker och gods konfiskeras omedelbart av den proletära staten och överförs i statlig ägo. Den proletära staten kan överta mindre företag på annat sätt. Bönder, fiskare, fria yrkesutövare och andra som själva brukar de produktionsmedel de äger, tillåts under en övergångsperiod att behålla dessa. De får […]

VI. STATSFORM OCH FÖRVALTNING

§ 36. Den borgerligas statsapparaten ersätts alltså av den proletära statsapparaten på alla nivåer: a) De ledande spetsarna inom militären, säkerhetstjänsten och polisen ersätts med kader, som är lojala gentemot den nya statsmakten. Den nya våldsapparaten utgörs främst av en folkarmé grundad på allmän värnplikt, och av en folkmilis, som omfattar hela den vapenföra befolkningen, […]

V. DET SOCIALISTISKA SVERIGE

§ 31. Socialismen innebär proletariatets klassherravälde, församhälleligande – ett blandat statligt, kommunalt och kooperativt ägande – av merparten av produktionsmedlen och att en planerad produktion för folkets behov inleds. Men socialismen representerar inget mål i sig; det är endast en övergångsperiod från det kapitalistiska samhället till det kommunistiska. Därför kännetecknas det socialistiska samhället av fortsatt […]

IV. SVERIGE ÄR ETT KAPITALISTISKT SAMHÄLLE

§ 16. Det kapitalistiska systemet innebär produktion för profit och inte produktion för att tillfredsställa folkets behov. Detta sker genom att borgarklassen, som kontrollerar produktionsmedlem, tillägnar sig det mervärde som arbetarklassen skapar. Eftersom arbetarklassen – den egendomslösa klassen – endast äger sin arbetskraft, tvingas den sälja denna till kapitalisterna som betalar ett pris som är […]