Archive by month August

Sosse pekar ut arbetarklassen som samhälls-“problemet” NR 1

Sosse pekar ut arbetarklassen som samhälls-“problemet” NR 1

Varsågod, läs en värdelös krönika av den SD-sossen Peter Kadhammar. Han pekar ut PROBLEMEN, arbetarförorterna (som han kallar “getton”) och de utblottade rumänerna. Och dessa PROBLEM skall “vänstern” tydligen ta tag i. Vi som inte är överklass borde nog se lösningen i arbetarförorterna i stället och försöka organisera rumänerna och solidaritet med dem. Det är […]

Rassereklamen raus!

Rassereklamen raus!

Äntligen lite mera go i svenska folket! Man tar saken i egna händer trots ett uppbåd med konstaplar. Det behövs mera sådant. Klagosången från de upprörda är också den uppmuntrande. Det gör ont i själen på reaktionärerna när folk gör uppror. Härligt! Och ni besserwissrar, snälla sluta tjata om att fascisterna får reklam. Man kan […]

Tidningen Klass

Tidningen Klass

“Tidningen Klass har som ambition att lyfta fram litteratur som vill förändra samhället. Genom samtal, diskussioner och kanske även polemik med såväl makthavare som andra arbetarskrivare, hoppas tidningen att kunna påverka samhällsdebatten och föra fram viktiga frågor i ljuset. Klass ger klassamhället ansikten! Tidningen kommer ut med 4 nr per år. En prenumeration kostar 200 […]

Ställningen till kollektivavtalen

Ställningen till kollektivavtalen

Av Paul Thunell. I det nuvarande läget, då omfattande avtalsrörelser förestår är det nödvändigt för komministerna att ha en klar ställning till frågan om  kollektivavtalen, då det är en fråga av stor betydelse för vår fackliga taktik. Vad är ett kollektivavtal? Ur revolutionär fackföreningssynpunkt är kollektivavtalet ingenting annat än ett skriftligt fasttällande av tillkämpade  arbetsvillkor, […]

Om massrörelsens bredd

Om massrörelsens bredd

Många kommunister har en befogad oro att de massrörelser man deltar i inte skall vara breda nog så att det till slut bara blir “de röda” kvar i rörelsen. Men kan inte rörelsen bli för bred? T.ex. om de massor man kämpar med efterfrågar aktioner och några ledande personer hela tiden sätter sig emot så […]

Det svenska förbudet mot kommunisttidningar

Det svenska förbudet mot kommunisttidningar

Under tre år 1940 – 1943 hade kommunistiska tidningar transportförbud vilket i praktiken var ett förbud mot tidningarna som sådana eftersom de inte fick spridas. De fick inte delas ut av posten, transporteras på tåg, spårvagn eller på sådana motorfordon som gick i regelbunden linjetrafik. Nio skribenter på dessa tidningar fick fängelse för vad de […]