Archive by month May

Aktivitetsdag 2. “Är lärare småborgare eller proletärer?”

Aktivitetsdag 2. “Är lärare småborgare eller proletärer?”

Nyligen arrangerade vi den andra aktivitetsdagen. I fokus var arbetsplats- och bostadskampen. Det andra kapitlet i Kommunistiska Manifestet studerades. Är lärare småborgare eller proletärer? Vilken roll har sjukvårdspersonal i ekonomin? Vad är privategendom egentligen? Vad är kommunisternas uppgift i fackföreningarna och skall man ta upp frågan om socialismen i det fackliga arbetet? Är det samhället […]

Är utdraget folkkrig vägen till socialismen i de imperialistiska staterna?

Är utdraget folkkrig vägen till socialismen i de imperialistiska staterna?

På bilden syns Max Manus som var en framstående motståndsman i gerillakriget mot den tyska ockupationen av Norge. Är utdraget folkkrig vägen till socialismen i de imperialistiska staterna? Jag har läst ”More on the question of waging revolutionary war in the imperialist countries”, som författades av Revolutionary Communist Party i Kanada 2005. Det är en […]

Kollektiv ledning istället för individuell

Kollektiv ledning istället för individuell

Det borgerliga historieskrivningen målar upp bilden av den kommunistiska rörelsen som odemokratisk och diktatorisk. I själva verket är rörelsens uppgift bl.a. smälta samman med folket och ta upp och driva de krav som arbetarklassen och andra delar av folket har. I detta arbete spelar den lokala partikommittén en viktig roll. Mao beskriver här problemet med […]

Partikommittéernas arbetsmetoder

Partikommittéernas arbetsmetoder

Den som vill försöka bygga upp en organisation måste försöka utveckla arbetsmetoder som fungerar i den verklighet vi lever i. En grupp kan ha “korrekta” ideologiska uppfattningar på ett abstrakt teoretiskt plan men det kommer aldrig bli några framgångar om man inte kan omsätta dem i praktiskt fungerande arbetsmetoder. En partikkommitté kan vara en hopplös, […]

Revolution i etapper? Britta Ring svarar Lindblom som i sin tur svarar

Revolution i etapper? Britta Ring svarar Lindblom som i sin tur svarar

ARTIKEL 1. ARTIKEL 2. Hittills har alla socialistiska revolutioner sått i etapper Redan i sin artikel om VPK-kongressen i Clarté 1/75 under­skattar Per-Åke Lindblom grovt monopolkapitalet som motstån­dare till det arbetande folket, när han säger att det revisionis­tiska partiet är “ett hot mot det arbetande folket på samma sätt som monopolkapitalet”. I arti­keln “Ska de […]

Vilken karaktär kommer den kommande revolutionen att ha? Per-Åke Lindblom diskuterar den frågan i sin andra artikel i Sveriges Kommunistiska” Partis programdebatt. En teori är att revolutionen måste ske i två etapper: först en antimonopolistisk revolution som inte direkt leder till socialismen utan till “folkdemokrati”, därefter en fredlig övergång till socialismen. Denna teori, som framför […]

Bredvidläsning 2: Utdrag ur boken “Från Marx till Mao”

Bredvidläsning 2: Utdrag ur boken “Från Marx till Mao”

Detta är det andra bredvisläsningsmaterialet till den pågående MLM-kursen som har börjat med det första kapitlet i Kommunistiska Manifestet. Det första bredvidläsningsmaterialet finns här. KAPITEL II Från den borgerliga till den proletära revolutionen “Med storindustrins utveckling rycktes alltså själva den grundval undan bourgeoisins fötter, som den har för att producera och tillägna sig produkterna. Den […]

Första maj i Set Perssons anda

Första maj i Set Perssons anda

En liten skara samlades vid Set Perssons grav på morgonen. Detta är en tradition som vi återupplivade 2010 och som förmodligen legat i dvala sedan 60-talet då Set Perssons kamrater i SKA genomförde minnestunder vid graven på första maj. Set Persson var en framstående upprorsman, fackkämpe och anti-revisionist. Ett par tal hölls vid graven. I […]