Archive by month May

Den nationella frågan

Den nationella frågan

“I samma grad som den ena individens exploatering av den andra upphäves, i samma grad upphäves den ena nationens exploatering av den andra. Med klass­motsättningarna inom nationerna faller den fient­liga ställningen mellan nationerna.” , ur Kommunistiska Manifestet 1. NATIONEN I DET MODERNA SAMHÄLLET Nationen är en samhällsbildning som först tog form när varu­produktionen växt fram […]

Är borgarklassen kosmopolitisk?

Är borgarklassen kosmopolitisk?

Det finns en strömning inom socialismen som tenderar att tona ner klasskampen för att istället lyfta påstått “nationella” frågor som sägs vara gemensamma för befolkningen i Sverige. Vem tjänar egentligen på denna strömning som i ord riktar sig mot finanskapitalet? Har ni hört något av nedanstående så har ni träffat på de “nationella” socialisterna: “Det […]

Manifestation mot förbifarten på 2-årsdagen av Husbykravallerna

Manifestation mot förbifarten på 2-årsdagen av Husbykravallerna

Rörelsen mot förbifarten höll idag manifestationer mot förbifartsbygget och prishöjningen på SL-kortet både i Tensta och Akalla. På torget vid tunnelbanan i Tensta samlades drygt hundra personer för protestera mot det avskyvärda bygget och mot den planerade höjningen av priset på SL-kortet. Bicycle beat brothers gjorde ett fenomenalt framträdande med virvlande slagverk ackompanjerat av en […]

Tankar kring kommunistisk organisering

Tankar kring kommunistisk organisering

Syftet Syftet med vårt politiska arbete är att organisera största möjliga andel av folket för brytandet av borgarklassens makt i den socialistiska revolutionen och för att bygga upp proletariatets diktatur med syfte att föra mänskligheten in i det enda samhälle som gör slut på alla klasser och ger rättvisa och slutlig fred, kommunismen. För detta […]

Svar från Susanna Lundell

Svar från Susanna Lundell

Svaret är inte mycket att hänga i julgranen men det säger en hel del om deras inställning och eventuellt om deras kunskap om de faktiska förhållandena ute på golvet. Hon skriver att de inte har någon del i beslutsfattandet. Vad har det med saken att göra? Har hon som chefredaktör inte någon principiell uppfattning i […]

En fråga till redaktören för Kommunalarbetaren

En fråga till redaktören för Kommunalarbetaren

Kommunalarbetaren är Sveriges största facktidning och dess redaktör heter Susanna Lundell. Hon har tidigare varit chef för flera olika facktidningar (bland annat Unionens medlemstidning). I det senaste numret av Kommunalarbetaren skriver hon i ledaren om det “fantastiska” i att “bilda klubb” och att det är en “början på något riktigt stort”. Är Susanna Lundell medveten […]

Marx om lärarnas roll i ekonomin

Marx om lärarnas roll i ekonomin

”Endast den arbetare är produktiv, som producerar mervärde åt kapitalisten eller bidrar till att mervärdet förökas.  Om vi tillåter oss att välja ett exempel utanför den materiella produktionen, kan vi säga att en lärare är en produktiv arbetare, om han inte endast bearbetar barnasinnen utan arbetar ut sig för att berika en företagare. Att denne […]

USA:s plan för konfrontation med Kina

USA:s plan för konfrontation med Kina

Det senaste decenniet har Kina kommit ikapp USA på område efter område, och har också på några punkter gått förbi den ”oumbärliga stormakten”. Den verkliga ögonöppnaren för enskilda USA-strateger var då den Kina-initierade asiatiska utvecklingsbanken fick tillslutning från USA:s viktigaste vasaller – trots förbud från Washington. Den amerikanska eliten ser att om inget görs kommer […]

Till diskussionen om en ny international

Till diskussionen om en ny international

Sedan Marx tid så har kommunisterna diskuterat behovet av att ena sig på det internationella planet. Mao för nedan fram uppfattningen att det inte är bra med ett ledande centrum på internationell nivå eftersom det aldrig kommer att gå att hålla koll på de snabba förändringar som sker i olika länder. Denna uppfattning tycks stå […]

Programdiskussioner

Programdiskussioner

Nationellt oboroende en viktig fråga i Sverige eller inte?  Folkkrig eller oktobervägen? Vilka organisationer behövs. Delta i val eller bojkott? Nationellt avkskiljande för samerna? Behövs en ny international eller bara lösligare samarbete? Vad kom vi fram till? Vi kom bl.a. fram till att erfarenheterna med ett beslutande centrum (Komintern) är huvudsakligen negativa men att det […]