Archive by month November

Informationskampanjen om sossarnas svek kom till Husby

Informationskampanjen om sossarnas svek kom till Husby

Denna gång åkte vi till Husby för att informera allmänheten om sossarnas svek. Det är sossarna som styr i Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning. Sossebossarna Olle och Kajsa styr i stadsdelarna Akalla, Husby, Rinkeby m.fl. En yngre man frågade, “är ni svenskar?” och vi svarade “ja”. Sedan frågade de “är ni poliser?”, “näää”.  “Vad sätter ni upp?”,  “det är […]

Béla Kun: Kapitalistiskt slaveri eller socialistisk revolution?

Béla Kun: Kapitalistiskt slaveri eller socialistisk revolution?

Béla Kun (1886-1938) var en ungersk revolutionär som ledde den ungerska sovjetrepubliken som existerade mellan den 21 mars till 1 augusti 1919. Den ungerska sovjetrepubliken blev det andra socialistiska landet i världen efter Sovjetunionen. Efter den ungerska revolutionens nederlag emigrerade Kun till Sovjetunionen där han arbetade som funktionär i den Kommunistiska internationalen. I slutet av […]

Sjukskrivningsprotest på äldreboende i Stockholm

Sjukskrivningsprotest på äldreboende i Stockholm

UTSVETTNINGEN. En kamrat lämnade följande information. På en avdelning med 14 svårt sjuka boende har det privata vårdbolaget emellanåt bara 3 undersköterskor. På vardagarna är de oftast 4 då bolaget även har person från Arbetsförmedlingen som är gratis för företaget. Men på helgerna är de bara 3 som skall mata och duscha alla boende. Undersköterskorna […]

Marxistisk kortkurs: Hur uppstod proletariatet?

Marxistisk kortkurs: Hur uppstod proletariatet?

Svar: Proletariatet uppstod genom den industriella revolutionen, som ägde rum i England under 1700-talets senare hälft och som sedan har upprepat sig på ett liknande sätt i de länder som idag är imperialistiska. Denna industriella revolution framkallades genom en rad uppfinningar t.ex. ångmaskinen, olika spinnmaskiner, den mekaniska vävstolen och en rad andra mekaniska inrättningar. Dessa […]

Marxistisk kortkurs: Vad är proletariatet?

Marxistisk kortkurs: Vad är proletariatet?

Svar: Proletariatet är just den klass i samhället som får sin försörjning blott och bart genom att sälja sin arbetskraft och inte genom någon profit på något som helst kapital; den klass, vars väl och ve, vars liv och död, vars hela existens är beroende av efterfrågan på arbete, d.v.s. beroende av konjunkturväxlingarna, av osäkerheten […]

Finlands röda garde och inbördeskriget, del 1

Finlands röda garde och inbördeskriget, del 1

Läs mer om Finlands röda garden här. NORDENS REVOLUTIONÄRA HISTORIA. År 1906 formades Arbetarnas ordningsgarde i Finland för att skydda folket mot olika kriminella när poliserna strejkade. Under första världskriget blev det livsmedelsbrist i Finland som var då en del av det Ryska Kejsardömet som krigade mot Tyskland. Finland hade officiellt autonomi inom Ryssland men […]

Lokförare drabbad av diagnoshetsen

Lokförare drabbad av diagnoshetsen

KAPITALISTSAMHÄLLETS DIAGNOSHETS. Att få hjälp och stöd i det kapitalistiska samhället är som bekant inte en självklarhet. Att få en diagnos fastställd är därför en lång kamp för många innan de kan få hjälp. För andra kan det vara som ett fruktansvärt straff. En lokförare i Norrköping fick på ett schablonartat sätt diagnosen asperger av […]

En uppmaning från Röd Facklig Opposition

En uppmaning från Röd Facklig Opposition

Fackföreningarna grundades en gång av arbetarklassen. De byggdes upp som vapen i kampen för att hävda arbetarnas dagsintressen gentemot kapitalet. Fackföreningarna hade även som ett mer övergripande mål att avskaffa kapitalismen i Sverige. Idag är de fackliga organisationerna inte längre några härdade kamporganisationer. Av en grupp ledande byråkrater, den socialdemokratiska arbetararistokratin, har de förvandlats till […]