Archive by month November

“Bör vi vara rädda för satan?”

“Bör vi vara rädda för satan?”

VÅR TIDS VÄRSTA FÖRKUNNELSER. Det är lätt att tro att ens medmänniskor tänker ungefär som en själv i vardagen. De flesta är av uppenbara skäl ganska egoistiska och uppfyllda av alla de liberala fördomar som vi har indoktrinerats i sedan barnsben. Det finns dock grupper som har övertygelser som kan väcka förvåning. Jehovas Vittnen menar […]

Aktionsformer: Blockad

Aktionsformer: Blockad

När man arbetar i någon grupp för att driva lokala krav måste man fundera över hur dessa krav skall kunna drivas igenom. Att samla in namn kan vara en bra början för att skapa kontakter och prata med så många som möjligt. Men att samla in namn och skriva insändare räcker inte och det finns […]

Chockerande siffor i opinionsundersökningen

Chockerande siffor i opinionsundersökningen

ÖREBROPARTIET EN NY STARK POLITISK KRAFT? Opinionsundersökningen som vi haft på denna sida är avslutad med ett förbluffande resultat. Det verkar som att Örebropartiet har en grupp hängivna anhängare som rör sig ute på arga sidor på vänsterkanten (kan dock vara en enda teknikkunnig fuskis). Örebropartiet fick 1050 röster i kommunvalet vilket motsvarar 1,14 % […]

Finlands röda garde och inbördeskriget, del 2

Finlands röda garde och inbördeskriget, del 2

NORDENS REVOLUTIONÄRA HISTORIA. Finlands Socialdemokratiska parti hade inom sig en opposition som absolut inte ville inte gå med att göra revolution. Trots detta formades den 9 november 1917 Arbetarnas Revolutionära Centralråd  i Helsingfors med bolsjevikernas hjälp. Fackföreningarna och de Röda gardenas representanter röstade för revolutionen och en generalstrejk utlystes. Men en del reformister ångrade sig […]

Vilket inflytande kommer den kommunistiska samhällsordningen att få på familjen?

Vilket inflytande kommer den kommunistiska samhällsordningen att få på familjen?

Svar: Den kommer att göra förhållandet mellan könen till ett rent privat förhållande, vilket bara angår de berörda parterna och i vilket samhället inte har något att skaffa. Kommunismen kan göra detta genom att den undanröjer privategendomen och uppfostrar barnen samhälleligt och på så sätt förintar det hittillsvarande äktenskapets båda grundregler nämligen kvinnans beroende av […]

Politisk ekonomi: Bostadsmarknaden och krämarsjälen

Politisk ekonomi: Bostadsmarknaden och krämarsjälen

PARASITERNAS HONUNGSBURKAR. Bolånen är antagligen monopolkapitalets honungsburk nummer ett. Den största delen av de svenska bankernas vinster kommer just från bolån. För monopolkapitalet blir därför de politiska frågorna som berör ränteavdrag och bostadsbyggande särskilt viktiga. Enligt Svenska Bankföreningen äger drygt 70 procent av de svenska hushållen sin bostad. Av dessa hushåll har 96 procent bostadslån […]

Vad är LO? Ett affärsimperium

Vad är LO? Ett affärsimperium

LO har blivit en inkomstbringande affärskoncern och har därmed blivit en storspelare inom affärslivet. Koncernen omfattar ett drygt 20-tal företag med en årsomsättning på drygt 850 miljoner kronor. Utöver detta har de tillgångar värda miljarder. Marknadsvärdet på LO:s tillgångar motsvarar 2 536 miljoner kr. LO:s finansiella tillgångar utgörs i huvudsak av värdepappersfonder. Marknadsvärdet på dessa […]

Tycker du också att man skall “stödja Ryssland”?

Tycker du också att man skall “stödja Ryssland”?

VÅR TIDS MÄRKLIGHETER. Att det är NATO som hotar Ryssland och inte tvärtom är helt uppenbart för alla som är intresserade av fakta kring det militära läget. Rysslands militärbudget är bara en bråkdel av NATO-ländernas och Ryssland har med åren fått NATO allt närmare sin gräns och ett allt sämre militärt läge. Men att en […]

Bör vi kämpa för sossarnas centraliserade kollektivavtal?

Bör vi kämpa för sossarnas centraliserade kollektivavtal?

RÄVSAXEN. Finansförbundet har utlyst sin första strejk någonsin nyligen. Förbundet som organiserar arbetare inom bank- och finansbranschen försöker med en strejk tvinga företaget Svea Exchange att skriva på kollektivavtal. Förbundet har ställt ut strejkvakter utanför Svea Exchanges växlingskontor som man kan gå och prata med. Enligt Finansförbundet så skulle följande förbättringar infinna sig om de […]