Archive by month September

Jonas Gardell har rätt om Sverige-myten

Jonas Gardell har rätt om Sverige-myten

FOLKHEMSMYTEN. Folket i Sverige har indoktrinerats i sossarnas bild av ett gemytligt förflutet. Jonas Gardell slår ett par rallarsvingar mot en myt om ett samhälle där stora delar av befolkningen under 1900-talet helt i onödan har levt ett mycket hårt liv i “sosse-paradiset”. “Vilket Sverige är det ni inte känner igen? På Helikopterplattan i Gamla […]

Modern politisk konst

Modern politisk konst

En för oss okänd bloggare (adressen syns i bilden) har gjort detta montage. Den lille mannen som kikar ut ur ramen mot bakgrund av riksdagen tillsammans med illusionstexten är ett riktigt schysst arrangemang. Undrar om om detta är en variant på någon klassiker eller om han själv är upphovsman till en.

SS-mysande fascist får ledarroll i riksdagen

SS-mysande fascist får ledarroll i riksdagen

PARLAMENTARISMENS FÖRUTTNELSE: Det har väl inte ungått något att fascisten Björn Söder blir andre vice talman i riksdagen. Talmannens jobb är riktigt fint: “Riksdagens talman är Sveriges riksdags främste representant och leder riksdagens arbete. Talmansämbetet är det högsta ämbete som en person kan väljas till i Sverige. Talmannen är i rang efter konungen men före […]

Vi borde återuppta kampen för 8-timmarsdagen

Vi borde återuppta kampen för 8-timmarsdagen

LITA INTE PÅ SOSSARNA OCH DERAS KOLLEKTIVAVTAL. Enligt arbetstidslagen så får arbetstiden “uppgå till högst 40 timmar i veckan”. Men detta kan kringgås genom kollektivavtal. Visst är det fantastiskt, genom sossarnas fackliga arrangemang så kan arbetsköparna i praktiken ofta lagligt lägga precis vilka schema de vill. Inom vården och restaurangbranschen så arbetar många 12-timmarsarbetsdag i […]

29 sept 1919. 8-timmarsdagen lagstagdas. Tacka revolutionärerna för “välfärden”

29 sept 1919. 8-timmarsdagen lagstagdas. Tacka revolutionärerna för “välfärden”

ALLT GOTT KOMMER UR KAMPEN. Direkt inspirerade av den ryska revolutionen, och av den hungersnöd som första världskriget medfört, gick en stor del av Sveriges arbetare ut på gatorna våren 1917, i vad som kommit att kallas den svenska potatisrevolutionen. De krävde mat, men också inflytande över det samhälle de dittills varit utestängda från. Löfte […]

Om strejker

Om strejker

Polisen arresterar arbetare som försöker stoppa strejkbrytare under den “vilda” strejken som nu pågår i Helsingfors. Strejker spelar en viktig roll för en revolutionär rörelse både i imperialistiska länder och i tredje världen. Strejker har en förmåga att radikalisera och väcka de slumrande. Fler strejker är något som verkligen behövs i Sverige och i många […]

Kanadensiska revolutionärers tankar kring demonstrationer

Kanadensiska revolutionärers tankar kring demonstrationer

Revolutionary Commiunist Party i Kanada är ett parti som ligger i framkant vad gäller marxistisk teori och praktik. De fördömer de lydiga reformisternas inställning att det viktigaste är ordning och reda i demonstrationer. Det råkar nämligen vara exakt samma inställning som polisen har (se citat nedan). Jämför deras resonemang om kampgrupper (Red Fist) med Lenins […]

Hur skall vi profilera oss eller inte?

Hur skall vi profilera oss eller inte?

PARLAMENTARISMENS FÖRUTTNELSE. De parlamentariska partierna har inte fokus på vad de faktiskt skall åstadkomma med sin egen organisation. Isället är “profilering” det viktiga. Hur framstår partiet i medierna? Hur deras visuella profilering? Det är precis som i det borgerliga samhället i övrigt, det viktiga är inte om t.ex. familjelivet är ett vedervärdigt kaos av själviskhet […]

USA har skapat Islamiska Staten

USA har skapat Islamiska Staten

KONSPIRATIONSTEORI? Islamiska statens framfart är på allas läppar och påverkar inrikespolitiken även i Sverige. En del som tidigare har varit klara med att IS är en NATO-skapelse börjar nu svamla. Följande bör hållas i minnet när medierna för ut sitt budskap baserat på USA:s officiella påståenden: I NÅGOT SÅ NÄR KRONOLOGISK ORDNING: 1. USA har […]