Archive by month August

Malmö. Polisens agerande gjorde mig stolt

Malmö. Polisens agerande gjorde mig stolt

På bilden syns Ardavan på besök hos polismästare Ulf Sempert. Här kan du läsa mer om Ardavans mysiga stunder med polisen i Malmö. HUSSLAVENS BEKÄNNELSE. “Jag var där för att iaktta och inte delta då demonstrationen var olaglig. Demonstranterna hade nämligen enligt polisen ej ansökt om tillstånd och i en ren vänsterextremistisk anda valt att […]

Staten – ett verktyg för den förtryckta klassens exploatering

Staten – ett verktyg för den förtryckta klassens exploatering

DEN “BORTGLÖMDA” MARXISMEN: För underhållet av en speciell, över samhället stående offentlig makt är skatter och statsskulder nödvändiga. “Med den offentliga makten och rättigheten att driva in skatterna i sin hand”, skriver Engels, “framstår statstjänstemännen blott som samhällets organ över samhället. Den frivilliga aktning, som gentilordningens organ åtnjöt, är dem inte tillräcklig, även om de […]

Honungsfällan

Honungsfällan

DE LURAR OSS GÅNG PÅ GÅNG. Flexibel arbetstid låter säkert fint för de flesta. Man skall kunna anpassa familjelivet till jobbet. “Flexiblel” arbetstid är ett genidrag av arbetsköparna. De flesta gillar initialt “förtroendet” och det kan göra oss lojala och skapa en känsla av att man vill återgälda förtroendet man fått. Det leder till att […]

Frifräsare eller kommunist?

Frifräsare eller kommunist?

Frifräsaren saknar genuin klasskänsla och förkastar därför kollektivets “jobbiga krav“. Det enklaste som finns är att vara en “kommunistisk” frifräsare. Man snackar mycket och gör precis som man själv vill. Det är precis det som systemet vill att vi skall göra. Vi tänker främst på oss själva och förkastar alla “jobbiga krav” som kommer med […]

Den offentliga makten förstärks i samma grad som klassmotsättningarna inom staten skärps

Den offentliga makten förstärks i samma grad som klassmotsättningarna inom staten skärps

DET VÅLDSAMMA SAMHÄLLET. “Till skillnad från den gamla gentil- (släkt- eller klan-) organisationen”  skriver Engels, “utmärker sig staten för det första därigenom att statsmedborgarna indelas territoriellt.” …”Oss förefaller denna uppdelning vara “naturlig”, men den har kostat en lång kamp mot den gamla organisationen enligt klaner eller släkter. Det andra är inrättandet av en offentlig våldsmakt, […]

Malmö igår. När borgarstaten tappar masken

Malmö igår. När borgarstaten tappar masken

När folket i Malmö protesterade mot nazisternas planer på ett “rasrent” Sverige så visade borgarstaten verkligen sin sanna natur. Borgarstatens beväpnade chocktrupper till poliser körde över personer och red gång på gång över obeväpnade demonstranter och spräckte skallarna på folk. Därefter hade de fräckheten att spärra av akuten för att gripa de som hade ridit […]

30/8. 13:00. Kungsträdgården. Demo mot nazisterna i Svenskarnas Parti

30/8. 13:00. Kungsträdgården. Demo mot nazisterna i Svenskarnas Parti

Hämtat från facebook. “Den 30 augusti kommer nazistiska Svenskarnas Parti att hålla en demonstration i Stockholm under parollen “svenska jobb till svenska arbetare”. Själva idén om att ett nazistiskt parti som SvP skulle vara en garant för arbetarnas intressen är ett hån mot hela arbetarrörelsen, vars kamp för ökad jämlikhet ständigt bekrigats med alla medel […]

Bidragsproblemet finns i Danderyd

Bidragsproblemet finns i Danderyd

ETT SAMHÄLLE I FÖRUTTNELSE. Samhällets olycksbarn och arbetarklassen som skapar allting med sitt arbete skall självkart ha rätt till olika former av bidrag men det borde sannerligen inte parasiterna som skor sig andra människors olycka ha. Utöver de profiter de pressar ut ur arbetarklassen över hela världen så göder borgarstaten dem med enorma summor i […]

Kulturrevolutionen: “Att utmana den officiella bedömningen”

Kulturrevolutionen: “Att utmana den officiella bedömningen”

Red: Denna text är skriven av författaren Mobo Gao som växte upp under kulturrevolutionen i Kina. Han har författat boken “The Battle for Chinas Past”. Det kinesiska kommunistpartiet (KKP) officiella bild av kulturrevolutionen motsvarar den kinesiska intelligentians förståelse och tolkning och den har mottagits väl och stöds av de västerländska medierna och de flesta i […]

Staten – en produkt av klassmotsättningarnas oförsonlighet

Staten – en produkt av klassmotsättningarnas oförsonlighet

DEN “BORTGLÖMDA” MARXISMEN: “Med Marx lära försiggår för närvarande detsamma, som under historiens gång ofta försiggått med läror av revolutionära tänkare och ledare för de undertryckta klassernas befrielsekamp. Förtryckarklasserna belönade de stora revolutionärerna under deras livstid med ständiga förföljelser, mötte deras lära med det vildaste hat, den mest rasande illvilja och den hejdlösaste lögn- och […]