Archive by month July

En diskussion om revolution imperialistiska länder

En diskussion om revolution imperialistiska länder

Jun 1st, 2004 People’s War Digest №1 A DISCUSSION ABOUT THE REVOLUTION IN IMPERIALIST COUNTRIES Protracted people’s war is the only way to make revolution First published in French in Socialisme Maintenant!, No. 8, Spring 2002. Socialisme Maintenant! was then the magazine of the RCP(OC). ““Every just, revolutionary war is endowed with tremendous power and […]

Parlamentarismen: Lobbyismen och gamla ”fina traditioner”

Parlamentarismen: Lobbyismen och gamla ”fina traditioner”

Lobbying innebär politiskt påtryckningsarbete, det vill säga att professionella företrädare för kapitalistiska intressegrupper i organiserad och dold eller öppen form framför sina åsikter till politiska makthavare. Det är idag inte ovanligt att politiker tar uppdrag som lobbyister samtidigt som de arbetar för stat och kommun. Vanligt är även att personer går från att vara politiker […]

Socialismen är friheten

Socialismen är friheten

Arbetarrörelsen har haft socialismen som mål i mer än 130 år i Sverige. Det har varit 130 år av kamp för ett nytt jämlikt samhälle som för arbetarklassen innebär frihet till skillnad från dagens löneslaveri. Socialismen innebär att produktion och samhälle organiseras utifrån de arbetandes behov istället för att en liten grupp kapitalister berikar sig […]

Visste du att kommunismen är framtiden?

Visste du att kommunismen är framtiden?

Arbetarklassen alltid har kämpat och klasskampen leder fram till en strävan efter socialistiskt samhälle. Men socialismen är bara det första steget på vägen mot det klasslösa samhälle som kallas kommunismen. Under socialismen finns resterna av klasserna fortfarande kvar och därmed även klasskampen och staten. Staten som fenomen uppkom för flera tusen år sedan i Mellanöstern […]

Socialismen kommer oavsett vad någon tycker om det

Socialismen kommer oavsett vad någon tycker om det

Historiens hjul rullar vidare Olika samhällssystem har avlöst varandra på jorden. De nya system som har kommit har alltid gjort det lättare att skapa olika sorters produkter som människorna behöver. Utvecklingen kan i det stora hela inte gå baklänges så att vi t.ex. börjar flytta runt i skogen och gräva i marken med stenar. Det […]

När ska vi dra igång Röda Hjälpen i Sverige?

När ska vi dra igång Röda Hjälpen i Sverige?

Den ryska förkortningen av Internationella Röda Hjälpen är MOPR Internationella Röda hjälpen var en organisation som etablerades av Kommunistiska internationalen. Organisationen grundades 1922 för att fungera som ett “internationellt politiskt Röda Kors” för att ge materiellt och moraliskt stöd till radikala politiska klasskampsfångar runt om i världen. Organisationen upplöstes av Komintern i slutet på 30-talet. […]

Låg Mao bakom den revisionistiska “tre världar”-teorin?

Låg Mao bakom den revisionistiska “tre världar”-teorin?

Förespråkarna av den revisionistiska “tre världar”-teorin förespåkar borgerlig nationalism och motverkar på det sättet klasskampen (Stefan Lindgren beskriver sin uppfattning här). Enkelt uttryckt, nationalisterna vill hålla samman klassamhället medan marxisterna vill splittra det i klasskamp. I de länder som är ockuperade eller ekonomiskt underkuvade förespråkar marxisterna i det första skedet nationalism för att ena hela […]

“Three Worlds” Strategy: Apology for Capitulation

“Three Worlds” Strategy: Apology for Capitulation

Revolutionary Communist Party. First Published: Revolution, Vol. 3, No. 14, November 1978. For some time now, considerable attention in the international communist movement has been devoted to debating the Chinese international line. Since the counter-revolutionary coup in China shortly after Comrade Mao Tsetung’s death, it has become crystal clear that the “three worlds” strategy is […]

Patriotism, nej tack! Sveriges nationella oberoende är inte hotat

Patriotism, nej tack! Sveriges nationella oberoende är inte hotat

När vi diskuterar frågan om dengxiaopingismen och nationellt oberoende så det är viktigt att understryka att Sveriges nationella oberoende så klart kan hotas och Tyskland skulle mycket väl ha kunna ha krossat Sveriges nationella oberoende under andra världskriget. Om Sverige är ockuperat så kan patriotism kanske användas tillfälligt i propagandan för att samla alla klasser […]

4 juli: USA-imperialismen och Socialdemokratin

4 juli: USA-imperialismen och Socialdemokratin

ANTIKOMMUNISM FÖRENADE … När president Eisenhower 1960 lade fast sin politik gentemot Skandinavien togs främst socialdemokratins antikommunism upp – det var viktigare än ländernas utrikespolitik, försvar och ekonomi. Socialdemokraternas kontroll av fackföreningsrörelsen är överväldigande … och den dominerande stämningen är starkt anti-kommunistisk. Skandinaviska fackförbund är starka understödjare av Fria fackföreningsinternationalen och samarbetar nära sinsemellan och […]

Dags att göra upp med dengxiaopingismen?

Dags att göra upp med dengxiaopingismen?

Per Åke Lindblom är en intressant person som har mycket att berätta om utvecklingen av den kommunistiska rörelsen i Sverige under 70-80-talet. När man läser hans redogörelser blir det uppenbart att hotet mot rörelsen har kommit inifrån. När rörelsen överger marxismen för borgerliga ståndpunkter och en borgerlig politiskt linje (som kapitalisterna i slutändan vinner på) […]

Något om våldet och Revolutionära Fronten i Solna och Sollentuna

Något om våldet och Revolutionära Fronten i Solna och Sollentuna

I samband med tågstrejken så hängde Revolutionära Fronten upp banderoller vid Solna och Sollentuna pendeltågsstation och antagligen på fler ställen. Borglighetens demoniseringskampanj går bl.a. ut på att de är en organisation av personer utan klasskänsla som “bara vill slåss”. Vi menar att alla “goda krafter” därför bör ställa upp och sprida en mer nyanserad bild. […]