Archive by month April

Lenin: Moskvaupprorets lärdomar

Lenin: Moskvaupprorets lärdomar

Lenins text från 1905 beskriver på ett målande sätt barrikadkampen och förhoppningar att strejkerna skall övergå i allmänt väpnat uppror. Hur revolutioner egentligen går till diskuteras som bekant sällan i Sverige. Det man inte talar om är man väl inte särskilt intresserad av? “Barrikadbygget blir säkrare och är inte längre någon enskild företeelse utan obetingat […]

Enver Hoxa motbevisad

Enver Hoxa motbevisad

De som bekänner sig till kommunismen och vill smutskasta Mao tar gärna fram de argument som albanen Enver Hoxa använde efter Maos död. Men varför skall vi bry oss om detta? Därför att Maos idéer om hur kommunisterna kan utveckla revolutionen både före och efter ett maktövertagande visar en väg framåt. Om Hoxas föreställningar får […]

Lenin: Skall man bojkotta Riksduman?

Lenin: Skall man bojkotta Riksduman?

“Därför att om vi deltager i valen, kommer vi ofrivilligt att bland folket understödja tron på duman och därigenom försvaga styrkan i vår kamp mot denna förfalskning av en folkrepresentation.” Är inte dagens svenska riksdag också en “förfalskning av folkrepresentation” med det rådande medialäget och med alla dess fina herrar och damer som står på […]

Lenin 1917: Parlamentarismens avskaffande

Lenin 1917: Parlamentarismens avskaffande

Betrakta första bästa parlamentariska land, från Amerika till Schweiz, från Frankrike till England, Norge o.a.; det verkliga “statliga” arbetet utföres bakom kulisserna och verkställs av departement, kanslier och staber. I parlamenten bara pratar man i det speciella syftet att bedra ‘det enkla folket´. (Lenin, ur utdraget nedan) Typiskt för reformister är skönmålar riksdagen, staten och […]

Mera ideologi tack! “Marxism-Leninism-Maoism, basic course”

Mera ideologi tack! “Marxism-Leninism-Maoism, basic course”

Många har hört satsen “utan revolutionär teori, ingen revolutionär rörelse” och idag när hela det politiska livet i Sverige är mer eller mindre liberalt influerat så är behovet av att diskutera revolutionär teori större än någonsin. Var finns det parti som inte erkänner de borgerliga idéerna om en allmän “demokrati” eller “mänskliga rättigheter” eller den […]