Archive by month March

KS1 ”Hallen”: RFO bekämpar fackklubbens högerfalang

KS1 ”Hallen”: RFO bekämpar fackklubbens högerfalang

KS1 ”Hallen” är en är en arbetsplats i norra Stockholmsområdet med ca 200 anställda och ett tiotal inhyrda akademiker från ett bemanningsföretag. Hallen är en del av en större företagskoncern. Arbetsplatsledningens förslag om att ”ge bort” en större del av produktionen till ett systerföretag inom koncernen skapar upprörda känslor bland arbetarna på golvet. Anledningen till […]

Lenin 1917: “Marxism och uppror”

Lenin 1917: “Marxism och uppror”

Många av de som idag uppfattar sig som kommunister tycker antagligen att det är smått obehagligt att diskutera uppror “på riktigt”. Men det är nog bland många av de ledare som kallar sig vänster som den största motviljan mot dylika diskussioner finns. Äventyrspolitik! Extremism! Sekterism! Verklighetsfrånvänt! utbrister den skolade skrivbordsmarxisten. Men socialismen förutsätter en socialistisk […]

Revolution i Väst? Imperialismens kris enligt OECD

Revolution i Väst? Imperialismens kris enligt OECD

OECD är en sammanslutning som består av världens imperialistiska (kapitalexporterande) länder + några länder till. OECD bildades efter andra världskriget för att samordna USA:s Marshallplan som syftade till att med  miljarder dollar “rädda” Västeuropa undan socialismen. I en färsk rapport försöker OECD reda ut vad som egentligen har hänt under vad de kallar den “Stora […]

Hur fungerar staten egentligen? Några ledtrådar

Hur fungerar staten egentligen? Några ledtrådar

För kommunisterna är parlamentarismen demokrati för de rika. Men de förmögna och deras politiska representanter hävdar självklart att alla har lika mycket inflytande över den politiska processen. Men hur fungerar staten egentligen? Några ledtrådar. När till och med liberalerna börjar tvivla På regeringens hemsida hävdas att: “Sverige är en demokrati med ett parlamentariskt styrelsesätt, vilket […]

Kampanj: “Ingen skall behöva vara timmis!”

Kampanj: “Ingen skall behöva vara timmis!”

Här är ett RFO-flygblad som har gjorts om. Tidigare var det ganska mycket mer text. Hjälp till att dela ut detta i “hela”-Sverige. Ladda ner! Skriv ut! Dela ut och sätt upp! uploads/2014/03/140321-RFO-timmis.pdf Kampen mot osäkra anställningar och särskilt mot “timmis”-helvetet kommer att bli långvarig. Problemet hänger samman med hela det kapitalistiska systemets utveckling där […]

Hjälp till att sätta upp nya klibban!

Hjälp till att sätta upp nya klibban!

Vi har tryckt upp 300 av dessa klistermärken och kommer att sätta upp dem var vi kan. Formuleringen är anpassad för en yngre publik. Vi hoppas att kamraterna som går på mellan- och högstadier kan sätta upp många. Är du en heltidspropagandist? Skall vi inte börja se oss själva som heltidspropagandister? Hur jobbar en sådan? […]

Murbruk förlag ger ut Marx bok om Pariskommunen och lyfter frågan om “att arbetarklassen inte bara kan ta över statsapparaten”

Murbruk förlag ger ut Marx bok om Pariskommunen och lyfter frågan om “att arbetarklassen inte bara kan ta över statsapparaten”

Murbruks nyhetsbrev: “Ny bok från Murbruk förlag Karl Marx Pariskommunen Den 18 mars 1871 sände Paris nationalgardes centralkommitté ut följande meddelande: ”Paris proletärer har mitt under nederlagen och de härskande klassernas förräderi begripit, att den timma slagit, då de måste rädda situationen genom att ta de offentliga angelägenheternas ledning i sina egna händer.” Det var […]

“Vad gör vi för fel?”. En minimal kortlivad amerikansk grupp med flera bra förslag

“Vad gör vi för fel?”. En minimal kortlivad amerikansk grupp med flera bra förslag

Single Spark Collective (SPC) var en grupp som existerade i USA mellan 2006 och 2008. De försökte samla revolutionärer och analysera vad som hade gått fel tidigare. Deras viktigaste slutsats var att ingen grupp samtidigt kämpade för närliggande krav och en socialistisk revolution. De menade att revolutionärer för att bli en stark kraft måste sträva […]

KS3 “Korridoren”: Motståndet föds i korridorerna

KS3 “Korridoren”: Motståndet föds i korridorerna

”Korridoren” är en för allmänheten sluten värld inom psykiatrin. Det kommer att rapporteras om hur vi försöker kämpa under svåra omständigheter på en av borgarstatens mest diktatoriska platser. En värld av tvångsvård baserad på LRV och LPT mot människor i svåra situationer. På arbetsplatsen ”Korridoren” kan tre skikt inom arbetarklassen skönjas, de lägre, mellan och […]

Papperstidningen upphör

Papperstidningen upphör

Vi började att göra papperstidningen Kommunistiska Arbetarkommunen regelbundet efter sommaren 2013. Tidningen kom ut med ett nummer varannan vecka fram till i januari 2014 och skickades ut till en liten skara läsare runt om i Sverige. De sista numrena innehöll studiecirkelmaterial vilket inte var helt lyckat och det var inte tanken från början. Anledningen till […]