Archive by month September

Lenin – Imperialismen och splittringen inom socialismen

Lenin – Imperialismen och splittringen inom socialismen

V.I. Lenin. 1916 Finns det ett samband mellan imperialismen och den oerhört vedervärdiga seger, som opportunismen (i socialchauvinismens gestalt) vunnit över arbetarrörelsen i Europa? Det är den moderna socialismens huvudfråga. Och sedan vi i vår partilitteratur har fullständigt fastställt för det första vår epoks och det nuvarande krigets imperialistiska karaktär och för det andra det […]