Archive by year 1847

1847 – Karl Marx – Lönearbete och kapital

1847 – Karl Marx – Lönearbete och kapital

Karl Marx Lönearbete och kapital 1847 INLEDNING av Friedrich Engels Det arbete som här publiceras utgavs första gången som en rad ledarartiklar i Neue Rheinische Zeitung med början den 4 april 1849. Det grundar sig på de föredrag, som Marx 1847 höll i Tyska arbetarföreningen i Bryssel. Deras tryckta del har förblivit ett fragment. De […]