Archive by category Arbetarförort

Ratatosk svarar Bloggarbjörn angående “trasproletär” stenkastning

Ratatosk svarar Bloggarbjörn angående “trasproletär” stenkastning

Bloggarbjörn undrar ”varför en busschaufför (arbetare) skall riskera att få en trasproletär sten genom vindrutan?” och ställer frågan: ”Vad säger klasståndpunkten?” För mig är svaret enkelt: Av de 35000 innevånarna i Tensta-Rinkeby tillhör den absoluta majoriteten arbetarklassen. Dessa stora arbetarförorter diskrimineras av företag, stat och kommun och de som bor där har inte samma rättigheter […]

Hyreskampen i Tensta och Rinkeby

Hyreskampen i Tensta och Rinkeby

GRÄV DÄR DU STÅR. Hyreskampen och arbetsplatskampen är två viktiga konfliktytor där vi kommer i direkt konflikt med kapitalisterna. Hyreskampen kan antingen föras på sossevis, helt inom ramarna eller på revolutionärt vis genom att gå utanför ramarna och satsa på att mobilisera så många som möjligt i kampen. Här är en broschyr om kampen i […]

Stor satsning på Tensta-Rinkeby

Stor satsning på Tensta-Rinkeby

Nu satsar samhället stort på de två områdena på Järvafältet. Men vad gör man? Bättre skolor och förskolor? Upprustning av slitna utemiljöer? En satsning mot den höga ungdomsarbetslösheten kanske? Eller krafttag för att få upp skolbetygen? Nej inget av detta! Nu ska det installeras övervakningskameror i både Tensta och Rinkeby Centrum samtidigt som den stora […]

Theodora, en partisankvinna i Rinkeby

Theodora, en partisankvinna i Rinkeby

Grekiska partisaner i den kommunistiska motståndsrörelsen någonstans i bergen i centrala Grekland, 1943. Theodora var en kvinna som flyttade till Sverige och Rinkeby på 70-talet. Hon var född i trakterna kring Svarta havet och kom till Grekland i samband med det Osmanska rikets fall 1922. Theodora var partisan i det grekiska inbördeskriget 1946-1949 och jobbade […]

Polisen sköt i Rinkeby i söndags

Polisen sköt i Rinkeby i söndags

Bilden är hämtad från en annan skjutning i Husby i år. KLASSDIKTATURENS KREATUR. Rapporteringen om vad som hände i Rinkeby i söndags är som vanligt helt baserad på polisens uppgifter. Journalistförbundets etiska regler stadgar att journalisterna skall verka för en “korrekt och allsidig nyhetsförmedling och “vara kritisk mot nyhetskällorna”. Ändå fungerar journalisterna som polismegafoner gång […]

Kan den socialistiska revolutionen börja i Husby? Del 2.

Kan den socialistiska revolutionen börja i Husby? Del 2.

Vi fortsätter här med utdrag ur husbyrapporten. Fetstilen och rubrikerna är våra. “Vilka problembilder träder fram i intervjuerna? Vi har identifierat fem återkommande teman: Folket har inget förtroende för borgarstaten och reformistiska metoder är lönlösa. 1. Ett demokratiskt underskott. I Husby har de boende aktivt försökt påverka områdets utveckling. Samtidigt upplever de att de ständigt […]