Archive by category Socialistisk revolution

Kan den socialistiska revolutionen börja i Husby? Del 2.

Kan den socialistiska revolutionen börja i Husby? Del 2.

Vi fortsätter här med utdrag ur husbyrapporten. Fetstilen och rubrikerna är våra. “Vilka problembilder träder fram i intervjuerna? Vi har identifierat fem återkommande teman: Folket har inget förtroende för borgarstaten och reformistiska metoder är lönlösa. 1. Ett demokratiskt underskott. I Husby har de boende aktivt försökt påverka områdets utveckling. Samtidigt upplever de att de ständigt […]

En diskussion om revolution imperialistiska länder

En diskussion om revolution imperialistiska länder

Jun 1st, 2004 People’s War Digest №1 A DISCUSSION ABOUT THE REVOLUTION IN IMPERIALIST COUNTRIES Protracted people’s war is the only way to make revolution First published in French in Socialisme Maintenant!, No. 8, Spring 2002. Socialisme Maintenant! was then the magazine of the RCP(OC). ““Every just, revolutionary war is endowed with tremendous power and […]

Lenin 1917: “Marxism och uppror”

Lenin 1917: “Marxism och uppror”

Många av de som idag uppfattar sig som kommunister tycker antagligen att det är smått obehagligt att diskutera uppror “på riktigt”. Men det är nog bland många av de ledare som kallar sig vänster som den största motviljan mot dylika diskussioner finns. Äventyrspolitik! Extremism! Sekterism! Verklighetsfrånvänt! utbrister den skolade skrivbordsmarxisten. Men socialismen förutsätter en socialistisk […]

Revolution i Väst? Imperialismens kris enligt OECD

Revolution i Väst? Imperialismens kris enligt OECD

OECD är en sammanslutning som består av världens imperialistiska (kapitalexporterande) länder + några länder till. OECD bildades efter andra världskriget för att samordna USA:s Marshallplan som syftade till att med  miljarder dollar “rädda” Västeuropa undan socialismen. I en färsk rapport försöker OECD reda ut vad som egentligen har hänt under vad de kallar den “Stora […]