Archive by category Socialistisk revolution

Komintern: Förstör det parlamentariska maskineriet som förkroppsligar borgarklassens makt

Komintern: Förstör det parlamentariska maskineriet som förkroppsligar borgarklassens makt

Ett socialistiskt Sverige förutsätter att vi bygger upp råd som kan ersätta det parlamentariska maskineriet. Denna fråga “glöms” ständigt bort. Denna fråga är en inte smålustig kuriosa utan berör grund-teserna för hela den kommunistiska ideologin och det vi inte håller i minnet kommer aldrig att hända. Dags att friska upp minnet lite med citat från […]

Vilken roll kan basområden spela i en revolution i Sverige?

Vilken roll kan basområden spela i en revolution i Sverige?

En långlivad debatt som pågår i Sverige och internationellt är om Maos folkkrigsstrategi är universellt giltig. De som kommer ur den kommunistiska tradition som har sett “Oktober-vägen” som självklar för de imperialistiska länderna avvisar folkkrigsstrategin med att “den inte fungerar i de imperialistiska länderna”. Vad som fungerar och inte fungerar återstår att se. Vad som […]

Är utdraget folkkrig vägen till socialismen i de imperialistiska staterna?

Är utdraget folkkrig vägen till socialismen i de imperialistiska staterna?

På bilden syns Max Manus som var en framstående motståndsman i gerillakriget mot den tyska ockupationen av Norge. Är utdraget folkkrig vägen till socialismen i de imperialistiska staterna? Jag har läst ”More on the question of waging revolutionary war in the imperialist countries”, som författades av Revolutionary Communist Party i Kanada 2005. Det är en […]

Revolution i etapper? Britta Ring svarar Lindblom som i sin tur svarar

Revolution i etapper? Britta Ring svarar Lindblom som i sin tur svarar

ARTIKEL 1. ARTIKEL 2. Hittills har alla socialistiska revolutioner sått i etapper Redan i sin artikel om VPK-kongressen i Clarté 1/75 under­skattar Per-Åke Lindblom grovt monopolkapitalet som motstån­dare till det arbetande folket, när han säger att det revisionis­tiska partiet är “ett hot mot det arbetande folket på samma sätt som monopolkapitalet”. I arti­keln “Ska de […]

Hur gör vi revolutionen i Sverige?

Hur gör vi revolutionen i Sverige?

Många frågor vad gäller den revolutionära kampen i Sverige är obesvarade. En lyckad revolution har aldrig gjorts i ett land som liknar dagens Sverige och Sverige har precis som alla länder sina speciella förhållanden. Men ändå finns det några saker som kan sägas. Utveckla den revolutionära rörelsen Vi arbetar med att driva på klasskampen inom […]

Kampformer: Gatukampen

Kampformer: Gatukampen

I konfrontation med polisen så kan manifestationer övergå i regelrätt gatukamp. Då kommer de försöka stoppa, bekämpa och bura in oss. Vi måste lära oss att handskas med dessa situationer och även välja när vi ger oss in i konfrontationer och när vi inte gör det. Stockholmspolisen gillar kravallstaket. När helst något ska spärras av, […]

Reform eller revolution?

Reform eller revolution?

UR NAT NR1 2002. Det råder ett vänsteruppsving bland Sveriges ungdom. Dess främsta måltavla är den så kallade globaliseringen. Det är en kamp vi stöder. Men det räcker inte att bekämpa kapitalismens yttringar, eftersom en sådan kamp förr eller senare kommer att ebba ut. Kampen måste ha ett långsiktigt mål, nämligen kapitalismens ersättande med socialismen. […]

Finlands röda garde och inbördeskriget, del 2

Finlands röda garde och inbördeskriget, del 2

NORDENS REVOLUTIONÄRA HISTORIA. Finlands Socialdemokratiska parti hade inom sig en opposition som absolut inte ville inte gå med att göra revolution. Trots detta formades den 9 november 1917 Arbetarnas Revolutionära Centralråd  i Helsingfors med bolsjevikernas hjälp. Fackföreningarna och de Röda gardenas representanter röstade för revolutionen och en generalstrejk utlystes. Men en del reformister ångrade sig […]

Finlands röda garde och inbördeskriget, del 1

Finlands röda garde och inbördeskriget, del 1

Läs mer om Finlands röda garden här. NORDENS REVOLUTIONÄRA HISTORIA. År 1906 formades Arbetarnas ordningsgarde i Finland för att skydda folket mot olika kriminella när poliserna strejkade. Under första världskriget blev det livsmedelsbrist i Finland som var då en del av det Ryska Kejsardömet som krigade mot Tyskland. Finland hade officiellt autonomi inom Ryssland men […]

Röd Frontförbundet, ett embryo till en röd armé i Sverige

Röd Frontförbundet, ett embryo till en röd armé i Sverige

Röd Frontförbundet bildades i Köpenhamn av de kommunistiska partierna i Skandinavien år 1930 och var uppbyggt efter modell av Roter Frontkämpferbund som var Tysklands Kommunistiska Partis paramilitära skyddskår. Röda Frontförbundet i Sverige leddes av Sveriges Kommunistiska Parti som var anslutet till Komintern och dess ordförande hette vid denna tid Hugo Sillén. Röd Frontförbundets uppgift var […]