Archive by category Arbetarhistoria

Hyresgäströrelsen: Från kamporganisation till pamporganisation

Hyresgäströrelsen: Från kamporganisation till pamporganisation

“Hyresgästernas organisationer, enade och målmedvetna, utgöra kugghjulet i den sociala revolutionen.” S. Backlund Hyresgäströrelsen räknas till de s k folkrörelserna och uppvisar väsentligen samma utveckling som de tre stora grenarna av dessa: den politiska arbetarrörelsen, den fackliga arbetarrörelsen och konsumentkooperationen. Den kännetecknas med andra ord av centraldirigering, byråkratisering, hierarkisk organisationsstruktur och övergång från direkt till […]

Du har väl hört talas om Östra Maoistiska skolförening i Umeå?

Du har väl hört talas om Östra Maoistiska skolförening i Umeå?

Östra Maoistiska Förening presenterar sig som den enda radikala skolföreningen på Östra Gymnasiet i Umeå. De “stödjer principerna som finns inrymda i det numera alltför sällan nämnda begreppet Marxism-Leninism-Maoism” och menar att  “Lenins ord om revisionistiska reformpartier har visat sig vara allt för sanna; när så kallade “arbetarpartier” som vänsterpartiet” blivit  “en del i bourgeoisiens […]

Den marxist-lenistiska rörelsens uppgång och fall i Sverige på 1970-talet

Den marxist-lenistiska rörelsens uppgång och fall i Sverige på 1970-talet

Av Rickard B. Tureson – Fredag 19 juni (Texten är ett utdrag från “Verksamhetsberättelse för Sveriges Kommunistiska Arbetarparti – SKA – kongressen 1982”) Eftersom ett kommunistiskt parti för andra gången i Sverige har urartat, kan det vara på sin plats att gå tillbaka till rörelsens ursprung och förhistoria. Finns det svagheter och brister som så […]

April 1944. Kommunisterna antar socialdemokraternas handlingsprogram som sitt eget

April 1944. Kommunisterna antar socialdemokraternas handlingsprogram som sitt eget

I april 1944 antog Sveriges Kommunistiska parti socialdemokraternas (SAP) handlingsprogram som sitt eget. Bara dagar innan SKP:s kongress när handlingsprogrammet antogs hade en socialdemokratisk arbetsgrupp presenterat de s.k. 27 punkterna under namnet Arbetarrörelsens efterkrigsprogram. SKP:s partiledare Linderot och hans närmaste krets beslöt att omedlebart att rekommendera kongressen att anta socialdemokraternas “efterkrigsprogram” som kommunisternas handlingsprogram. Sveriges […]

De första kommunistiska sällskapen i Stockholm våren 1848

De första kommunistiska sällskapen i Stockholm våren 1848

Kommunistiska Manifestet utkom på svenska redan 1848 dvs. samma år som den gavs ut över huvud taget. Flera Kommunistiska sällskap bildades i Stockholm under denna tid. De ställde framförallt till uppgift att göra medlemmarna bekanta med kommunistiska och socialistiska strömningar i utlandet. Om dessa organisationer skriver författaren Claës Lundin: ”Bland de unga kroppsarbetare, som träffades […]

Socialdemokratins byråkratiserings- och föruttnelseprocess

Socialdemokratins byråkratiserings- och föruttnelseprocess

Socialdemokratiska Arbetarpartiet (SAP) var från början ett revolutionärt parti till viss del inspirerat av Pariskommunen och Kommunistiska manifestet men partiet urartade ganska snabbt och kom i händerna på en kapitalistvänlig byråkrati. Hur gick detta till? Socialdemokraten Daniel Suhonen skriver om detta i sin bok “Partiledaren som kom in från kylan” (2014). Den reformistiska funktionärsbyråkratin tar […]

Finlands röda garde och inbördeskriget, del 1

Finlands röda garde och inbördeskriget, del 1

Läs mer om Finlands röda garden här. NORDENS REVOLUTIONÄRA HISTORIA. År 1906 formades Arbetarnas ordningsgarde i Finland för att skydda folket mot olika kriminella när poliserna strejkade. Under första världskriget blev det livsmedelsbrist i Finland som var då en del av det Ryska Kejsardömet som krigade mot Tyskland. Finland hade officiellt autonomi inom Ryssland men […]

Det aggressiva Finland och det s.k. “vinterkriget” del 4 (sista delen)

Det aggressiva Finland och det s.k. “vinterkriget” del 4 (sista delen)

Lögnen om “eniga finska folket” och lögnen om “vinterkrigsandan” formas. Under den s.k. mellanfreden (moskvafreden) påbörjades i Finland aktiva förberedelser för nästa krig. Borgarklassen  började propagera kraftigt för att en hämnd på Sovjetunionen var nödvändig och alla soldater som stupat begravdes under högtidliga arrangemang. De lovade att befolkningen inom  Karelsk-finska Sovjetrepubliken skulle få återkomma till […]

Det aggressiva Finland och det s.k. “vinterkriget” del 3

Det aggressiva Finland och det s.k. “vinterkriget” del 3

O. W. Kuusinen (1881-1964) var ordförande för folkregeringen i den kortlivade Finlands Demokratiska Republik 1939-1940. Förberedelserna för kriget Finlands Kommunistiska Parti (FKP) var alltså illegalt och arbetade helt konspirativt och underjordiskt och medlemsantalet var ungeför 2000. Den sovjetiska regeringen föreslog att göra landbyte med Finland (eftersom riksgränsen låg bara 30 km från Leningrad). Man ville […]

Drömmen om ett “storfinland”

Drömmen om ett “storfinland”

Sverigedemokraterna skriver i sitt principprogram “att statens gränser så långt det är möjligt skall sammanfalla med nationens utbredningsområde”. Undra vilka områden som “borde” tillhöra Sverige? I den finsk-svenska chauvinistiska propagandan så var Sovjetuinionen den aggressiva parten i kriget med Finland. Verkligheten var dock en annan. Våra grannländer har en intressant historia ur vilken vi kan […]