Archive by category Självstudier

Tänkande eller “-ism”?

Tänkande eller “-ism”?

Vad är ett vägledande tänkande? Vad skiljer det från en “ism”? Antimarxister gillar att utnyttja ett citat av Marx som där han sa att “jag är inte marxist”. Oavsett vad deras syfte är så blir konsekvensen att de motarbetar kampen för att arbetarklassen skall ha en egen ideologi och därmed kunna existera som en egen […]

Vad är MLM? En vetenskaplig ideologi

Vad är MLM? En vetenskaplig ideologi

Kommak utger sig för att vara en marxist-leninist-maoistisk (MLM) hemsida. Innebär det att vi har anslutit oss till en rad dogmer som vi inte får avvika ifrån och som vi vill pressa på en motvillig verklighet? Det är inte riktigt så vi tänker. Vi utgår istället från att erfarenheterna som gjordes i de strider som […]

Instruktion för kommunistiska driftceller

Instruktion för kommunistiska driftceller

25 TESER – INSTRUKTION FÖR KOMMUNISTISKA DRIFTCELLER Utgiven av KFML(r):s centralkommittés driftcellsutskott 1. Drift cellens strategiska uppgift Förbundets huvuduppgift på det organisatoriska området är att bygga upp driftceller inom hela den svenska storindustrin. Inom storindustrin fostras arbetarna i disciplin och sammanhållning. Inom storindustrin står motsättningen mellan kapital och arbete som mest öppen och hård. Inom […]

Om organisationsfrågan av Sigge Åkervall

Om organisationsfrågan av Sigge Åkervall

“För de kommunistiska partiernas organisationsarbete i de kapitalistiska länderna gäller det att bygga upp en organisation, som möjliggör och tryggar den proletära revolutionens seger över de härskande klasserna.” (Ur resolution från Kominterns tredje kongress) Vi står i dag inför uppgiften att skapa en organisation, som möjliggör och tryggar revolutionen. Utan ett revolutionärt parti kan arbetarklassen […]

Bekämpa liberalismen

Bekämpa liberalismen

Vi har nyligen studerat denna text och den är en riktig energikick i arbetet med att bygga upp ett starkt kollektiv. Individualisterna fnyser åt en text som denna och muttrar något om “partiets diktatur” och “sekterism”. Sedan går de hem och läser “Jag och min egendom” av Max Stirner. Småbourgeoisien är nämligen inte utdöd än, […]

Marxistisk kortkurs: Vad är en nation?

Marxistisk kortkurs: Vad är en nation?

En nation är en historiskt uppkommen, varaktig gemenskap beträffande språket, territoriet, det ekonomiska livet och den psykiska egenart som kommer till uttryck i den gemensamma kulturen. Det är endast om alla dessa kännetecken föreligger som en nation kan kallas en nation. Varje nation såväl som varje annan historisk företeelse är underkastad förändringar och har sin […]

En stridsskrift: Vart går Sveriges Kommunistiska Parti?

En stridsskrift: Vart går Sveriges Kommunistiska Parti?

Nils Holmbergs bok spelade en viktig roll i att samla alla de som inte kunde förlika sig med SKP:s urartning och övergivande av marxismen på 60-talet. Det är kanske en av den svenska kommunistiska rörelsens viktigaste böcker. NILS HOLMBERG VART GÅR SVERIGES KOMMUNISTISKA PARTI? En stridsskrift Med förord av KNUT SENANDER Författarens förlag DANELIUS HANDELS- […]

C.-H. Hermansson om den svenska imperialismen

C.-H. Hermansson om den svenska imperialismen

Sverige i det imperialistiska systemet – En lång historia av utsugning Den kapitalistiska utvecklingen i Sverige domineras av några få stora svenska finans- och industrikoncerner. Med staten bakom ryggen försöker storbolagen att erövra en större del av världsmarknaden för att öka sina profiter. Detta drabbar både svenska och utländska arbetare. C H Hermansson analyserar här […]

En diskussion om revolution imperialistiska länder

En diskussion om revolution imperialistiska länder

Jun 1st, 2004 People’s War Digest №1 A DISCUSSION ABOUT THE REVOLUTION IN IMPERIALIST COUNTRIES Protracted people’s war is the only way to make revolution First published in French in Socialisme Maintenant!, No. 8, Spring 2002. Socialisme Maintenant! was then the magazine of the RCP(OC). ““Every just, revolutionary war is endowed with tremendous power and […]