Archive by category Marxistisk teori

Partikommittéernas arbetsmetoder

Partikommittéernas arbetsmetoder

Den som vill försöka bygga upp en organisation måste försöka utveckla arbetsmetoder som fungerar i den verklighet vi lever i. En grupp kan ha “korrekta” ideologiska uppfattningar på ett abstrakt teoretiskt plan men det kommer aldrig bli några framgångar om man inte kan omsätta dem i praktiskt fungerande arbetsmetoder. En partikkommitté kan vara en hopplös, […]

Revolution i etapper? Britta Ring svarar Lindblom som i sin tur svarar

Revolution i etapper? Britta Ring svarar Lindblom som i sin tur svarar

ARTIKEL 1. ARTIKEL 2. Hittills har alla socialistiska revolutioner sått i etapper Redan i sin artikel om VPK-kongressen i Clarté 1/75 under­skattar Per-Åke Lindblom grovt monopolkapitalet som motstån­dare till det arbetande folket, när han säger att det revisionis­tiska partiet är “ett hot mot det arbetande folket på samma sätt som monopolkapitalet”. I arti­keln “Ska de […]

Bredvidläsning 2: Utdrag ur boken “Från Marx till Mao”

Bredvidläsning 2: Utdrag ur boken “Från Marx till Mao”

Detta är det andra bredvisläsningsmaterialet till den pågående MLM-kursen som har börjat med det första kapitlet i Kommunistiska Manifestet. Det första bredvidläsningsmaterialet finns här. KAPITEL II Från den borgerliga till den proletära revolutionen “Med storindustrins utveckling rycktes alltså själva den grundval undan bourgeoisins fötter, som den har för att producera och tillägna sig produkterna. Den […]

Bredvidläsning till kursen: Till minnet av Douglas Garman 1905-1969

Bredvidläsning till kursen: Till minnet av Douglas Garman 1905-1969

Förord Detta är en marxistisk studie av 1917 års ryska revolution och 1949 års kinesiska revolution. Den avser att visa deras allmän­na giltighet och samband som två på varandra följande stadier i den socialistiska världsrevolutionen. Deras gemensamma teoretiska grundvalar belyses med hjälp av rikhaltiga citat från de marxistiska klassikerna, i synnerhet Lenins och Mao Tse-tungs […]

Du tänker väl på världsrevolutionen?

Du tänker väl på världsrevolutionen?

När kapitalismen gick in i sitt imperialistiska stadium ändrades förutsättningarna för revolutionen i världen. Kapitalexporten skapade en stor industriarbetarklass i många länder som tidigare helt varit dominerade av jordbruk. Detta är en viktig faktor som har gjort att det viktigaste slagfältet i den hårda kampen mot det imperialistiska världssystemet är i tredje världens länder. Det […]

Proletariatet kan segra ensamt -men avstår inte från allierade

Proletariatet kan segra ensamt -men avstår inte från allierade

Lenin skrev att den statsmonopolkapitalistiska kapitalismen är “den mest fulländade materiella förberedelsen för socialismen, förstugan till densamma, det trappsteg i historien, från vilket steg det inte finns något mellanliggande steg till det trappsteg, som kallas socialism.”. (“Den hotande katastrofen och hur man bör bekämpa den”, Valda verk 11:1, s 154) Hur kan detta komma sig? […]

Svenska industriarbetare skapade 1709 miljarder men fick bara 236!

Svenska industriarbetare skapade 1709 miljarder men fick bara 236!

Vi läser i dagstidningarna om hur storbolagen gör miljardvinster varje år och hur dessa delas ut till aktieinnehavarna, om direktörer och andra toppchefer som har miljontals kronor i årslön och om hur maktens ekonomiska elit lever ett extravagant lyxliv i storstädernas enorma villor och i sina semesterhus på franska rivieran. Men hur uppstår företagens profiter […]

Några tankar om Maos filosofi

Några tankar om Maos filosofi

Kamrat Mao Tse-tung var inte bara en stor marxist-leninististisk revolutionär men också en stor filosof. Det är inte möjligt att inom ramen för en enda artikel analysera alla Maos bidrag till filosofin. Jag ska försöka fördjupa mig i en eller två grundläggande punkter i Maos filosofi. Om motsättningar Ett av Maos viktigaste filosofiska verk är […]

Mao 1930: En enda gnista kan tända en präriebrand

Mao 1930: En enda gnista kan tända en präriebrand

Det är lätt att bli förblindad av vår egen svaghet, valsifforna, världsläget m.m. och många vågar kanske inte hoppas att läget kan förändras radikalt i närtid. Mao diskuterar här nedan förhållandet mellan de subjektiva krafterna och det objektiva läget. Det är ett makro-perspektiv som vi också måste försöka ha för att kunna orientera oss när […]

Lenin föreläser “Om Staten”

Lenin föreläser “Om Staten”

DEN “BORTGLÖMDA” MARXISMEN. Kamrater, enligt den plan som ni har antagit och som har delgetts mig är frågan om staten temat för vårt samtal här idag. Jag vet inte hur insatta ni redan är i den frågan. Tar jag inte fel har era kurser just börjat, och det är första gången ni systematiskt skall ta […]

13/1-75. Chou En Lais sista tal

13/1-75. Chou En Lais sista tal

Chou En Lai var en av de ledare i det socialistiska Kina som kämpade för att fortsätta revolutionen och störta de nya förtryckare som med tiden uppkom inom kommunistpartiet och staten. Detta tal nedan är det sista tal som han höll innan dog i januari året därpå. Innehållet i talet är intressant eftersom det ger […]