Archive by category Marxistisk teori

Världen är inte avkoloniserad

Världen är inte avkoloniserad

I Asien och Afrika förklarade sig många länder oberoende under 40-talet fram till 70-talet. Men de har inte skakat av sig den imperialistiska och koloniala kontrollen och förslavningen och är alltjämt föremål för imperialistisk utplundring och aggression. De gamla kolonialisterna har förvandlats till nya kolonialister och vidmakthåller genom sina vältränade agenter sitt kolonialvälde. I de […]

Ny bok av “maoistprofessorn” Moufawad

Ny bok av “maoistprofessorn” Moufawad

Författaren Joshua Moufawad bor i Toronto och arbetar vid York University där han disputerade i filosofi. Joashua delar sitt liv med sin partner, konstnären Vicky och sin dotter Samiya och skriver regelbundet på bloggen MLM Mayhem. Han har tidigare skrivit boken “The communist necessity”. Hans sympatier ligger hos Revolutionary Communist Party of Canada som är […]

Marxismen och den nationella frågan

Marxismen och den nationella frågan

J.V. Stalin (1913) Kontrarevolutionens period i Ryssland medförde inte endast »blixt och dunder« utan också desillusion över rörelsen, bristande tro på de gemensamma krafterna. Man hade trott på en »ljus framtid« — och så hade man kämpat tillsammans, oberoende av nationalitet: de gemensamma frågorna framför allt! Så smög sig tvivel in i sinnet — och […]

Bekämpa liberalismen

Bekämpa liberalismen

Den 7 september 1937. Vi håller på aktiv ideologisk kamp därför att den är vapnet att säkra enhet inom partiet och de revolutionära organisationerna till förmån för vår kamp. Varje kommunist och varje revolutionär bör göra bruk av detta vapen. Men liberalismen förkastar den ideologiska kampen och håller på en principlös fred och ger därmed […]

Lenin 1901 – Vår rörelses omedelbara uppgifter

Lenin 1901 – Vår rörelses omedelbara uppgifter

Vladimir I. Lenin. December 1900 i Iskra nr 1. Rysk socialdemokrati har upprepade gånger förklarat att det Ryska arbetarpartiets omedelbara politiska uppgift är  att störta självhärskardömet, att uppnå politisk frihet. Detta förkunnades för mer än 15 år sedan av den ryska socialdemokratins representanter – medlemmarna i Gruppen arbetets frigörelse. Det bekräftades för två och ett […]

Tillämpa marxismen på ett konkret sätt så att varje yttring får en omisskännlig svensk karaktär

Tillämpa marxismen på ett konkret sätt så att varje yttring får en omisskännlig svensk karaktär

“För Kinas kommunistiska parti gäller det att lära att tillämpa marxismen-leninismens teori på de särskilda förhållandena i Kina. För de kinesiska kommunisterna, som är en del av den stora kinesiska nationen, en del av dess kött och blod, kan allt prat om marxismen avskilt från Kinas kännetecken endast vara en abstrakt marxism, marxismen i ett […]

Produktionsmedlen i Sverige del 1

Produktionsmedlen i Sverige del 1

Denna blogg har ju inte uppdaterats på ett tag men framöver kommer den uppdateras sporadiskt. Rätt många har åsikter om politik och gör diverse antaganden om det politiska livet i Sverige. Detta görs i nästan alla fall utan att man bekymrar sig över de ekonomiska förhållanden som ligger till grund för de politiska uttrycken. För […]

Vilka krav bör vi ha på oss själva?

Vilka krav bör vi ha på oss själva?

Idag när individualismen uppfattas som en självklarhet av de allra flesta så känns nedanstående meningar säkert som väldigt främmande. Men vill man vill man ha ett nytt samhälle så bör man sträva efter att se till att vi har “nya” människor som tänker i nya banor. “En kommunist bör vara vidsynt, ståndaktig och aktiv, betrakta […]

Staten – ett verktyg för den förtryckta klassens exploatering

Staten – ett verktyg för den förtryckta klassens exploatering

Eftersom borgarklassen och de reformistiska partierna ständigt upprepar att det borgerliga statsmaskineriet är demokratiskt och att använder ord som “samhället” och “demokratin” som synonymer för den förtryckande strukturen så finns det anledning för oss att på samma sätt “tjata” om frågan. Här är ett kapitel ur “Staten och revolutionen” (Lenin). Läs resten här. För underhållet […]

Proletariatets demokratiske diktatur

Proletariatets demokratiske diktatur

Studentersamfunnet, Oslo, 1970 Kilde: Tron Øgrim, :Proletariatets Demokratiske Diktatur. Oslo 1973, s. 4-34. Kamerater, venner! For et par uker siden kom en kar bort til meg etter en debatt her i Studentersamfundet. Han anklaget oss marxist-leninister for å legge for stor vekt på krangel om teoretiske spørsmål. Denne fyren mente at hovedsaka nå er å […]

Den nationella frågan

Den nationella frågan

“I samma grad som den ena individens exploatering av den andra upphäves, i samma grad upphäves den ena nationens exploatering av den andra. Med klass­motsättningarna inom nationerna faller den fient­liga ställningen mellan nationerna.” , ur Kommunistiska Manifestet 1. NATIONEN I DET MODERNA SAMHÄLLET Nationen är en samhällsbildning som först tog form när varu­produktionen växt fram […]

Till diskussionen om en ny international

Till diskussionen om en ny international

Sedan Marx tid så har kommunisterna diskuterat behovet av att ena sig på det internationella planet. Mao för nedan fram uppfattningen att det inte är bra med ett ledande centrum på internationell nivå eftersom det aldrig kommer att gå att hålla koll på de snabba förändringar som sker i olika länder. Denna uppfattning tycks stå […]