Archive by category Imperialistsverige

Invandrarna och kriminaliteten

Invandrarna och kriminaliteten

I varje land finns ett trasproletariat som består av yrkeskriminella, missbrukare, prostituerade m.fl. De som invandrar till ett land får oftast ta “det som blir över”, dvs. sämst betalda arbetena med sämst villkor m.m. eller så hamnar de i en permanent arbetslöshet som är påtvingad uppifrån och som kapitalisterna tjänar på. Det är de som […]

Fördöm Löfven-Wallenbergs stöd till Saudiarabiens krig i Jemen

Fördöm Löfven-Wallenbergs stöd till Saudiarabiens krig i Jemen

Det USA/Saudi-ledda kriget mot Jemen rasar vidare. I Sverige har det bildats en solidaritetsförening som heter Jemensolidaritet. Man får hoppas att de riktar sin energi mot den svenska regeringen och Wallenbergarna som indirekt stödjer kriget genom pågående vapenexport till Saudiarabien. Sverige har sålt vapen till Saudiarabien för 5 miljarder kr åren 2010 – 2014 och […]

Om framväxten av en kår av krigarpoliser

Om framväxten av en kår av krigarpoliser

I USA är militariseringen av polisen ett ämne som debatteras. I Sverige tycks debatten ha kommit igång men är ännu på en ganska låg nivå. Den utmärkta utställningen i Tensta och personerna bakom den bidrar säkert positivt till utvecklingen. På Tensta konsthall hölls nyligen dessutom ett offentligt möte där amerikanska aktivister berättade om det allvarliga […]

Är du rädd lille vän? Bra, det är precis vad regeringen vill

Är du rädd lille vän? Bra, det är precis vad regeringen vill

Sverige har kopierat USA:s Homeland Security-upplägg med terrorvarningar som går ut genom medierna. Varningarna graderas enligt en femgradig skala där nivå fem är den högsta. Allmänheten förväntas lystra till detta och vara misstänksam och på alerten. Men bör vi följa SÄPO:s råd eller uppmana folk att förkasta dem? Teorristhotet är skapat av de som varnar […]

Härskarklassen och det strukturella våldet

Härskarklassen och det strukturella våldet

Kapitalisterna håller sig vid makten med våld eller hot om våld. De har skapat och utformat lagarna för att skydda sina rikedomar och lagarna försvaras av staten med polis och militär. Kapitalisternas våld genom staten blir tydligt när polisen angriper strejkande arbetare som genomför en blockad av sin arbetsplats eller när polisen angriper protester eller […]

Staten och klasskampen

Staten och klasskampen

Den viktigaste egenskapen hos varje stat är att den är en våldsapparat. På inrikesplanet är det främst polisen som står för våldsutövningen men kapitalistklassen och dess politiker har även den juridiska möjligheten att sätta in militär. Klasskampen pågår ständigt i både öppen och dold form. Den tar sig många olika uttryck och när arbetarklassen går […]

Principen om alla människors olika värde

Principen om alla människors olika värde

IMPERIALISTISK EKONOMI. “Så har det hänt igen. Två döda. Inhyrda. Underentreprenörer. Familjer som får telefonsamtal hemma i Polen. Kanske ett barn som får växa upp utan pappa. Två kistor på ett flyg över Östersjön. Med ett snabbt öga på statistiken: Inget åtal. Ingen fällande dom. Ingenting. För knepigt att utreda. För svårt att bringa klarhet […]

Integrering? Nej tack!

Integrering? Nej tack!

IMPERIALISTISTSVERIGE.  “Integrationspolitikens mål är att alla i Sverige ska ha lika rättig­heter, skyldig­heter och möjlig­heter.“. Så lyder regeringens officiella hållning. Men vad innebär detta i praktiken? Acceptera dina skyldigheter Som duktig integrerad invandrare så förväntas du acceptera svenska lagar och arbeta för samförståndslösningar med makten annars kommer kommer majoriteten att skrika åt dig att du […]

Sveriges mäktigaste man är död

Sveriges mäktigaste man är död

KUNG MONOPOLKAPITAL. Peter Wallenberg är död, 88 år gammal. Kungen och Stefan Löfvén var snabbt ute och hyllade honom. Löfvén sa skriver bl.a. han har “spelat en stor roll inom det svenska näringslivet” och att han “har haft en stor respekt för hans vilja till samtal och samverkan.”. Peter Wallenberg styrde imperiet fram till sin […]

Några påhitte-ubåtar till så är opinionen snart redo för NATO

Några påhitte-ubåtar till så är opinionen snart redo för NATO

IMPERIALISM = KRIG. Har ni märkt hur propagandapersonalen på SVT nuförtiden ofta berättar om hur det står till med NATO-opinionen? Självklart ökar stödet hela tiden, det är ju det som är syftet mätningarna och påhitte-ubåtarna. “En privatperson har siktat något djupt inne i Stockholms skärgård”. På grundval av dessa tillförlitliga observationer så drar man självklart […]

Statens kostnader är inte “våra” kostnader

Statens kostnader är inte “våra” kostnader

INTE VÅR STAT. Den svenska staten är inte “vår” stat och den är inte heller “samhället” som består av mycket mer än bara staten. Staten existerar för att förtrycka oss och är kapitalisternas redskap för att hålla klassmotsättningarna i styr. Många borgerliga föreställningar som finns hos folk och som hindrar kampen hänger ihop med synen […]

Helt rätt av flyktingarna att kräva att bussen skulle vända tillbaka

Helt rätt av flyktingarna att kräva att bussen skulle vända tillbaka

DET ÄR RÄTT ATT GÖRA UPPROR. Förtryckta har alltid rätt att göra uppror mot reaktionära makthavare. Varför skulle vi förvägra utblottade flyktingar att kämpa för drägligare förhållanden? Somliga sätter borgerligt nationalisttänkade före den internationella solidariteten och anser att man skall gå den borgerligt nationalistiska opinionen till mötes. Varför skulle man göra det? Vi lever i […]

Den falska svenska imperialistiska självbilden

Den falska svenska imperialistiska självbilden

VÄRLDSREKORD I HYCKLERI? Mycket få erkänner idag det ekonomiska faktum att Sverige är ett imperialistiskt förtryckarland. Ännu färre erkänner att detta ekonomiska faktum ger upphov till en imperialistisk kultur som passar detta ekonomiska faktum. Föreställningen om den svenska kulturens överlägsenhet är så stark i vårt land att det blir till en sanning och idéerna kommer […]