Archive by category Partibygge

Aktionsformer: Ockupation del 1

Aktionsformer: Ockupation del 1

En ockupation kan vara en lämplig protestaktion i bostadsbristens Sverige. Men hur går man till väga? När man hittat ett lämpligt hus, är det bra om några ur gruppen tar sig in i huset och kollar i vilket skick huset befinner sig. Det är bra ifall man har lite kontakter, känner någon som kan el […]

Aktionsformer: Blockad

Aktionsformer: Blockad

När man arbetar i någon grupp för att driva lokala krav måste man fundera över hur dessa krav skall kunna drivas igenom. Att samla in namn kan vara en bra början för att skapa kontakter och prata med så många som möjligt. Men att samla in namn och skriva insändare räcker inte och det finns […]

6 frågor som inte får glömmas i ett partibygge

6 frågor som inte får glömmas i ett partibygge

Här är 6 olika frågor som var och en är avgörande för ett lyckat partibygge. 1. Den ideologiska frågan. Vår ideologi är arbetarrörelsens internationella erfarenheter. En kommunistiska organisation måste ta den ideologiska frågan på största allvar och kontinuerligt fortbilda medlemmarna i de positiva och negativa erfarenheter som finns internationellt såväl som nationellt. De tre viktigaste […]

Revolutionär eller reformistisk metod

Revolutionär eller reformistisk metod

Vad menas med “revolutionär metod”? Ordet metod betyder tillvägagångssätt och i det här sammanhanget handlar det om kommunisternas grundläggande tillvägagångssätt i det politiska arbetet. Släng den reformistiska metoden i papperskorgen Typiskt för reformister är så klart att de hyllar de legala kampformerna och ”valkampen” och att de inbillar folk att man kan ”slå ihjäl” kapitalismen […]

Något om Tjen Folkets historia

Något om Tjen Folkets historia

I Norge finns som bekant ett kommunistiskt förbund som heter Tjen Folket. Organisationen står ideologiskt sett på marxismen-leninismen-maoismens grund precis som Kommak gör. De norska kamraterna har lyckats bygga upp starka lokalavdelningar på olika håll i Norge och de skaffat sig många intressanta erfarenheter som vi bör hålla i minnet. Hur uppstod Tjen Folket? Det […]

Instruktion för kommunistiska driftceller

Instruktion för kommunistiska driftceller

25 TESER – INSTRUKTION FÖR KOMMUNISTISKA DRIFTCELLER Utgiven av KFML(r):s centralkommittés driftcellsutskott 1. Drift cellens strategiska uppgift Förbundets huvuduppgift på det organisatoriska området är att bygga upp driftceller inom hela den svenska storindustrin. Inom storindustrin fostras arbetarna i disciplin och sammanhållning. Inom storindustrin står motsättningen mellan kapital och arbete som mest öppen och hård. Inom […]

Om organisationsfrågan av Sigge Åkervall

Om organisationsfrågan av Sigge Åkervall

“För de kommunistiska partiernas organisationsarbete i de kapitalistiska länderna gäller det att bygga upp en organisation, som möjliggör och tryggar den proletära revolutionens seger över de härskande klasserna.” (Ur resolution från Kominterns tredje kongress) Vi står i dag inför uppgiften att skapa en organisation, som möjliggör och tryggar revolutionen. Utan ett revolutionärt parti kan arbetarklassen […]

Kanadensiska revolutionärers tankar kring demonstrationer

Kanadensiska revolutionärers tankar kring demonstrationer

Revolutionary Commiunist Party i Kanada är ett parti som ligger i framkant vad gäller marxistisk teori och praktik. De fördömer de lydiga reformisternas inställning att det viktigaste är ordning och reda i demonstrationer. Det råkar nämligen vara exakt samma inställning som polisen har (se citat nedan). Jämför deras resonemang om kampgrupper (Red Fist) med Lenins […]

Frågan om partiet som förtrupp

Frågan om partiet som förtrupp

Att kommunister ska agera förtrupp i revolutionen brukar det sägas men vad betyder det? Utgångspunkten är att det finns vad vi kallar de objektiva faktorerna som t.ex. stämningarna hos arbetarklassen och folket som på olika sätt kämpar för sin rätt och dels de subjektiva faktorerna i form av kommunisterna och revolutionärerna som strävar efter att […]

Frifräsare eller kommunist?

Frifräsare eller kommunist?

Frifräsaren saknar genuin klasskänsla och förkastar därför kollektivets “jobbiga krav“. Det enklaste som finns är att vara en “kommunistisk” frifräsare. Man snackar mycket och gör precis som man själv vill. Det är precis det som systemet vill att vi skall göra. Vi tänker främst på oss själva och förkastar alla “jobbiga krav” som kommer med […]

“Vad gör vi för fel?”. En minimal kortlivad amerikansk grupp med flera bra förslag

“Vad gör vi för fel?”. En minimal kortlivad amerikansk grupp med flera bra förslag

Single Spark Collective (SPC) var en grupp som existerade i USA mellan 2006 och 2008. De försökte samla revolutionärer och analysera vad som hade gått fel tidigare. Deras viktigaste slutsats var att ingen grupp samtidigt kämpade för närliggande krav och en socialistisk revolution. De menade att revolutionärer för att bli en stark kraft måste sträva […]