Archive by category Partibygge

Den marxist-lenistiska rörelsens uppgång och fall i Sverige på 1970-talet

Den marxist-lenistiska rörelsens uppgång och fall i Sverige på 1970-talet

Av Rickard B. Tureson – Fredag 19 juni (Texten är ett utdrag från “Verksamhetsberättelse för Sveriges Kommunistiska Arbetarparti – SKA – kongressen 1982”) Eftersom ett kommunistiskt parti för andra gången i Sverige har urartat, kan det vara på sin plats att gå tillbaka till rörelsens ursprung och förhistoria. Finns det svagheter och brister som så […]

Behöver ett revolutionärt parti en säkerhetspolitik?

Behöver ett revolutionärt parti en säkerhetspolitik?

I boken “Maoisterna” (Augustsson/Hansén – Ordfronts förlag), som bygger på intervjuer med cirka 15 f.d. SKP:are, heter det att “numera menar de flesta att resultatet /av säkerhetspolitiken/ blev det rakt motsatta, att säkerhetspolitiken gav rörelsen irreparabla skador”. Den första frågan som man måste ställa sig, är om den borgerliga staten via sin säkerhetspolis övervakade den […]

Tankar kring kommunistisk organisering

Tankar kring kommunistisk organisering

Syftet Syftet med vårt politiska arbete är att organisera största möjliga andel av folket för brytandet av borgarklassens makt i den socialistiska revolutionen och för att bygga upp proletariatets diktatur med syfte att föra mänskligheten in i det enda samhälle som gör slut på alla klasser och ger rättvisa och slutlig fred, kommunismen. För detta […]

Kollektiv ledning istället för individuell

Kollektiv ledning istället för individuell

Det borgerliga historieskrivningen målar upp bilden av den kommunistiska rörelsen som odemokratisk och diktatorisk. I själva verket är rörelsens uppgift bl.a. smälta samman med folket och ta upp och driva de krav som arbetarklassen och andra delar av folket har. I detta arbete spelar den lokala partikommittén en viktig roll. Mao beskriver här problemet med […]

“Initiativgrupp för Kommunistiska Föreningen” bildad

“Initiativgrupp för Kommunistiska Föreningen” bildad

Det hölls nyligen ett möte där en “initiativgrupp för Kommunistiska Föreningen” bildades. Tanken är att gruppen skall driva på arbetet tills den “riktiga” föreningen bildas. Initiativgruppen antog ett utkast till 7 grundsatser på mötet. Initiativgruppens arbete kommer den närmsta tiden att gå ut på att förbereda ett grundandemöte där grundsatserna och kommande verksamhet skall diskuteras. […]

En passande propaganda i vår tid

En passande propaganda i vår tid

OMEDELBARA PROBLEM. Varje organisation som vill nå ut med ett budskap måste fundera över vilka former som är lämpliga och vilka frågor man skall fokusera på. I vårt nuvarande läge så vill komma igång med affischering igen, dels för att vår verksamhet är okänd och del för att aktivismen stärker oss organisatoriskt. Frågan är dock […]

Dags att slå tillbaka fascistterrorn

Dags att slå tillbaka fascistterrorn

Våra arbetslösa systrar och bröder som kommer hit från andra delar av Europa mördas och attackeras av fascister runt om i Sverige. Flera gånger i månaden attackeras vårt samhälles allra fattigaste befolkning. Hur länge skall vi se på när de av oss som har det allra sämst förnedras och mördas? Igår försökte några fascister bränna […]

Meningsfullt arbete åt alla

Meningsfullt arbete åt alla

ARBETSMETODER. Så här är det på många håll: Medlemmar i en grupp har talat med människor som säger att de är villiga att arbeta för en aktion, men “det har inte blivit något av det”. Ingen har tid att har tid att följa upp och erbjuda en plats i aktionen. Ingen har gett vederbörande en […]

Flamman: Vänsterpartiet är ett mycket heterogent och spretigt parti

Flamman: Vänsterpartiet är ett mycket heterogent och spretigt parti

KRITISKA RADER I FLAMMAN. Tidningen “Flamman” har på ledarsidan en artikel där redaktionen föreslår en omläggning av Vänsterpartiets politik. En del av förslagen innehåller intressanta erfarenheter ur ett partibyggeperspektiv. “Vänsterpartiet är ett mycket heterogent parti, man skulle till och med kunna säga spretigt. Den som följer partiets medlemmars aktiviteter i sociala medier och aktivism har […]

Lasse Cornell: Det svenska klassamhället och revolutionen

Lasse Cornell: Det svenska klassamhället och revolutionen

 1. FÖR EN MARXIST-LENINISTISK KLASSANALYS Vi måste göra en klassanalys Mao Tsetung skrev 1926 i sin artikel »Analys av klasserna i det kinesiska sam­hället»: “Vilka är våra fiender? Vilka är våra vänner? Detta är en fråga av synnerlig vikt för revolutionen. Grundorsaken till att alla tidigare revolutionära strider i Kina gav så ringa resultat, var […]

Kampformer: Ockupationer del 2

Kampformer: Ockupationer del 2

HÄR ÄR DEL 1. Barrikader Syftet med barrikader är att förhindra polisen från att kunna “komma och gå” som de vill, förhindra dem från att utföra “spontana” razzior. Syftet med barrikader är också att fördröja polisen vid en stormning, att vinna lite tid helt enkelt. Man måste inse att inga barrikader i världen kan stoppa […]