Archive by category Anti-revisionism

Revolutionär eller reformistisk metod

Revolutionär eller reformistisk metod

Vad menas med “revolutionär metod”? Ordet metod betyder tillvägagångssätt och i det här sammanhanget handlar det om kommunisternas grundläggande tillvägagångssätt i det politiska arbetet. Släng den reformistiska metoden i papperskorgen Typiskt för reformister är så klart att de hyllar de legala kampformerna och ”valkampen” och att de inbillar folk att man kan ”slå ihjäl” kapitalismen […]

Lenin: Borgerlig nationalism och proletär internationalism – två sinsemellan oförsonligt fientliga paroller

Lenin: Borgerlig nationalism och proletär internationalism – två sinsemellan oförsonligt fientliga paroller

NATIONALISM NEJ TACK. Borgerlig nationalism och proletär internationalism – det är de två sinsemellan oförsonligt fientliga parollerna, som motsvarar de två stora klasslägren i hela den kapitalistiska världen och uttrycker de två typerna av politik (ja, än mer: av världsåskådningar) i den nationella frågan. Folk som talar om nationell kultur “inom socialismen” i Sverige fungerar […]

Vilken lycka! Revolutionen i Syrien fortsätter!

Vilken lycka! Revolutionen i Syrien fortsätter!

Riksdagspartierna bildade snabbt ett nätverk för att stödja “revolutionen i Syrien” när NATO-operationen mot Syrien satte igång med Turkiet som bas. Socialdemokraterna och ABF låg i framkant och stödde särskilt ivrigt projektet politiskt och med pengar. Trots att nu hela världen vet att “demokratikämparna” är en massa jihadister så fortsätter ABF i Stockholm och arrangera […]

Det har aldrig funnits något “klassamarbete” i Sverige

Det har aldrig funnits något “klassamarbete” i Sverige

En vanlig föreställning är att Socialdemokraternas politik under 1900-talet skulle ha representerat något slags “klassamarbete”. Men man kan konstatera att Socialdemokraterna har fungerat som monopolkapitalets främsta redskap för att bekämpa kommunisterna som verkligen har representerat arbetarklassen. Vilken typ av “samarbete” är detta? Inget alls, är svaret på frågan. Samarbete är en sak och underkuvande är […]

“Den svenska modellen” är “sosse-modellen”

“Den svenska modellen” är “sosse-modellen”

Saltsjöbadsavtalet undertecknas. SOSSE DEMAGOGI. En vanlig föreställning i Sverige är att det finns en särskild “svensk modell” och att denna skulle vara värd att försvara. Men ligger det något i detta? En central ingrediens i föreställningen om den “svenska modellen” är påstådd “maktbalans” mellan kapitalister och arbetare och därpå baserade kompromiss- och samförståndslösningar på arbetsmarknaden. […]

Skall vi försvara “folkhemmet”? Samexistens med kannibaler?

Skall vi försvara “folkhemmet”? Samexistens med kannibaler?

SOSSE DEMAGOGI. Under en debatt 1928 infördes begreppet “Folkhemmet” i den socialdemokratiska retoriken av Per Albin Hansson. Per Albin: “Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel […]

Vänsterpartister har aldrig sett en fabrik!?

Vänsterpartister har aldrig sett en fabrik!?

HUR TÄNKER EN VÄNSTERSOSSE? Rubriken ovan är skriven av en vänstersosse i Nacka i Stockholm öch den typen av resonemang som han för (se nedan) hörs sällan eller aldrig i de större massmedierna. Sossarna har nämligen två ansikten, ett utslätat TV-ansikte och ett frasradikalt fackligt ansikte som riktar sig direkt til arbetarklassen. Det frasradikala vänstersosse […]

Hur många vet vad revisionism är för något?

Hur många vet vad revisionism är för något?

Revisionismen som begrepp är ganska okänt i Sverige, likväl är det ett helt centralt begrepp i den marxistiska diskursen. På bilden ovan syns tysken Eduard Bernstien (1850-1932) och han var enligt Lenin på sätt och vis den förste revisionisten. Marxismen och Revisionismen Vladimir I. Lenin – 1908 Ett bekant uttryck säger, att om de geometriska […]

Är du också “nationell vänster”? 2.0

Är du också “nationell vänster”? 2.0

Bilden ovan är hämtad från facebookgruppen “Nationella proletärer”. Texten nedan har skrivits om rejält under dagen eftersom det inkom berättigad kritik om att den var alltför sekteristiskt skriven. En ganska stor grupp personer som bekänner sig till kommunismen i Sverige är inne på ett spår som tycks leda dem rakt i armarna på Svenskarnas Parti. […]

Låg Mao bakom den revisionistiska “tre världar”-teorin?

Låg Mao bakom den revisionistiska “tre världar”-teorin?

Förespråkarna av den revisionistiska “tre världar”-teorin förespåkar borgerlig nationalism och motverkar på det sättet klasskampen (Stefan Lindgren beskriver sin uppfattning här). Enkelt uttryckt, nationalisterna vill hålla samman klassamhället medan marxisterna vill splittra det i klasskamp. I de länder som är ockuperade eller ekonomiskt underkuvade förespråkar marxisterna i det första skedet nationalism för att ena hela […]

“Three Worlds” Strategy: Apology for Capitulation

“Three Worlds” Strategy: Apology for Capitulation

Revolutionary Communist Party. First Published: Revolution, Vol. 3, No. 14, November 1978. For some time now, considerable attention in the international communist movement has been devoted to debating the Chinese international line. Since the counter-revolutionary coup in China shortly after Comrade Mao Tsetung’s death, it has become crystal clear that the “three worlds” strategy is […]