Archive by category Anti-revisionism

För eller emot Deng Xiaopingismen?

För eller emot Deng Xiaopingismen?

För de allra flesta framstår häftet säkert som helt ointressant och som irrelevant. Men de idéer som fördes fram av Kinas nya revisionistiska ledning i slutet på 70-talet spökar fortfarande bland de som menar att Maos idéer är viktiga för den kommunistiska rörelsen. En hel del kritik riktas mot det norska partiet AKPml:s dåvarande ledare […]

Dokument från de marxist-leninistiska och partibyggande organisationernas konferens i januari 1975

Dokument från de marxist-leninistiska och partibyggande organisationernas konferens i januari 1975

Nedanstående dokument är underskrivet av 6 marxist-lenistisk grupper och partier i Norden (inklusive Färöarna). Dokumentet innehåller till en början ett intressant generalangrepp på revisionismen och flera sidor uttrycker hur viktig kampen mot denna är. Det är bara att hålla med. Men det man ser hos andra ser man ofta inte hos sig själv. De sista […]

Förespråkar du riktig marxism eller en avart?

Förespråkar du riktig marxism eller en avart?

Ända sedan den vetenskapliga socialismen först framträdde i historien och vann anslutning bland arbetarna har den fått kämpa mot avarter. Ofta har försök gjorts att reformera marxismen, rensa bort dess revolutionära innehåll och göra den mera acceptabel för borgarklassen och dess medlöpare. Men den vetenskapliga socialismen har även haft att kämpa mot dogmatiker, som inte […]

Samarbete med Socialdemokraterna?

Samarbete med Socialdemokraterna?

AKTUELL HISTORIA. “Vilka vill nu det kommunistiska partiet samarbete och enhet med? Partiet har i olika sammanhang velat göra gällande att det är med de socialdemokratiska arbetarna men mot deras ledare. Hilding Hagberg har emellertid deklarerat att kommunisterna inte vill likvidera det socialdemokratiska partiet. Men vad säger egentligen partiledningen om dessa socialdemokrater, vilka den så […]

Den interna revisionismen och sekterism av bekvämlighetsskäl

Den interna revisionismen och sekterism av bekvämlighetsskäl

Revisionism är ett begrepp som kommunister traditionellt använder för att beteckna läror som trots att de är maskerade som marxism, i själva verket är borgerliga idéer vars mål är att revidera, förvanska och eller bortse från marxismens revolutionära innehåll. Borgerliga idéer vars tillämpning för kampen för socialismen in i återvändsgränder och på irrvägar har bekämpats […]

Är statligt ägande och reformer socialism?

Är statligt ägande och reformer socialism?

Enligt det reformistiska synsättet så kan reformer inom den kapitalistiska staten kallas för socialism. Enligt dem är sociala reformer “socialism” som kan existera som öar mitt i kapitalismen. Allt statligt ägande, all “allmännytta”, även under kapitalismen, kan enligt dem kallas för socialism. Men vad är socialismen? Socialismen är ett ekonomiskt och politiskt system. Ett samhälle […]

Borgarstaten kan aldrig föra “vänsterpolitik”

Borgarstaten kan aldrig föra “vänsterpolitik”

Enligt Marx är staten ett organ för klassvälde, ett organ för den ena klassens undertryckande av den andra; den skapar en “ordning”, som legaliserar och befäster detta förtryck och dämpar klassernas sammandrabbningar. Påståendet att borgarstaten kan föra “vänsterpolitik” är fult trick som syftar till att sprida illusionen om borgarstaten som stående över klasserna. Borgarstaten är […]

Per Åke Lindblom berättar: Hotet inifrån

Per Åke Lindblom berättar: Hotet inifrån

Per Åke Lindblom är en intressant person som har mycket att berätta om utvecklingen av den kommunistiska rörelsen i Sverige under 70-80-talet. När man läser hans redogörelser blir det uppenbart att hotet mot rörelsen oftast har kommit inifrån. I en del länder har den kommunistiska rörelsen gått under för repressionen men i Sverige har rörelsen […]

Vad är LO? Ett affärsimperium

Vad är LO? Ett affärsimperium

LO har blivit en inkomstbringande affärskoncern och har därmed blivit en storspelare inom affärslivet. Koncernen omfattar ett drygt 20-tal företag med en årsomsättning på drygt 850 miljoner kronor. Utöver detta har de tillgångar värda miljarder. Marknadsvärdet på LO:s tillgångar motsvarar 2 536 miljoner kr. LO:s finansiella tillgångar utgörs i huvudsak av värdepappersfonder. Marknadsvärdet på dessa […]