Archive by category Parlamentarism

Bör kommunisterna bryta mot lagen?

Bör kommunisterna bryta mot lagen?

Lagarna i Sverige har stiftats av riksdagen dvs staten. Vårt förhållande till lagarna blir alltså beroende av hur vi ser på staten. Eftersom staten historiskt och fram till idag alltid varit ett verktyg för den härskande klassen för att exploatera folket så borde man ha skäl att vara misstänksam mot vad som kommer därifrån. Lagarna […]

De delar ut hundralappar emedan arbets- och bostadsmarknaden förslummas

De delar ut hundralappar emedan arbets- och bostadsmarknaden förslummas

I socialdemokraternas vårbudget delade de ut några hundralappar i höjt underhållsstöd till barnfamiljer och ett par hundralappar till pensionärer genom bostadstillägg etc. Bra är att det blir gratis medicin för barn. De arbetarfamiljer som tvingas köra bil kanske ändå går minus på deras politik eftersom bensinskatten höjs kraftigt (ja även arbetarmammor med bil). Något som […]

Vida spridd korruption bland lokalpolitiker runt om i landet

Vida spridd korruption bland lokalpolitiker runt om i landet

DEN KORRUMPERADE BORGARSTATEN. Borgarstaten har strukturella problem med korruption. Det som skiljer Sverige från fattigare länder är möjligen att korruptionen på lägre tjänstemannanivå inte är lika omfattande. Bland lokalpolitiker på högre nivå är situationen dock en helt annan om man får tro Expressen. “I mars 2012 beslutade den S-ledda regionstyrelsen att skänka det gamla ålderdomshemmet […]

GBG: Mutkolvarna backar inte en millimeter

GBG: Mutkolvarna backar inte en millimeter

PARLAMENTARISMENS FÖRRUTTNELSE. Borgarklassen är historiskt sett en döende klass och dess politiska system ruttnar allt mer. Uppdrag Granskning gjorde 2010 ett reportage om muthärvan i Göteborg, “göteborgsandan”. Denna samförståndskultur innebar bland annat att politiker och tjänstemän agerade vid sidan av uppgjorda regler för den staten och kommunerna och deras politiska organ. Lokala makthavare inom politik […]

Mediekratin – mediernas makt i svenska val

Mediekratin – mediernas makt i svenska val

Asp och Bjerling verkar ha skrivit en riktigt intressant bok och Asp säger i intervjun att förändringen i mediernas makt är mätbar. De har jämfört hur mycket utrymme politikernas egna utsagor får i medierna jämfört med hur mycket mediernas experter får och har fått. Det visar sig då att mediernas experter har fått mycket mera […]

PR-konsulterna fixar politiken i den svenska kapitalistdiktaturen

PR-konsulterna fixar politiken i den svenska kapitalistdiktaturen

KAPITALISTDIKTATURENS FUNKTIONSSÄTT. “I somras kunde Sveriges Radios Ekonyheter berätta hur socialdemokratiska topptjänstemän i regeringskansliet banade väg för vapentillverkaren Saabs miljardkontrakt med diktaturen Saudiarabien. Efter regeringsskiftet 2006 gick de vidare till välavlönade anställningar hos just Saab. När skandalen med den saudiska vapenfabriken briserade valsade moderate försvarsministern Sten Tolgfors ut från departementet och in som chef och […]

Hur skall vi profilera oss eller inte?

Hur skall vi profilera oss eller inte?

PARLAMENTARISMENS FÖRUTTNELSE. De parlamentariska partierna har inte fokus på vad de faktiskt skall åstadkomma med sin egen organisation. Isället är “profilering” det viktiga. Hur framstår partiet i medierna? Hur deras visuella profilering? Det är precis som i det borgerliga samhället i övrigt, det viktiga är inte om t.ex. familjelivet är ett vedervärdigt kaos av själviskhet […]

Om ISIS, islamismen och invandrare som älskar Sverigedemokraterna

Om ISIS, islamismen och invandrare som älskar Sverigedemokraterna

En växande grupp “kristna” av utländsk härkomst kandiderar för Sverigedemokraterna. DEN VÄXANDE FASCISMEN. USA har genom islamisterna i ISIS skapat sig en demon som förstärker deras falska världsbild som går ut på att det finns en “konflikt mellan civilisationerna”, islam och kristendomen. Denna världsbilds förespråkare har en veritabel bibel i den amerikanska professorn Samuel Huntingtons […]

Malmö igår. När borgarstaten tappar masken

Malmö igår. När borgarstaten tappar masken

När folket i Malmö protesterade mot nazisternas planer på ett “rasrent” Sverige så visade borgarstaten verkligen sin sanna natur. Borgarstatens beväpnade chocktrupper till poliser körde över personer och red gång på gång över obeväpnade demonstranter och spräckte skallarna på folk. Därefter hade de fräckheten att spärra av akuten för att gripa de som hade ridit […]

Bidragsproblemet finns i Danderyd

Bidragsproblemet finns i Danderyd

ETT SAMHÄLLE I FÖRUTTNELSE. Samhällets olycksbarn och arbetarklassen som skapar allting med sitt arbete skall självkart ha rätt till olika former av bidrag men det borde sannerligen inte parasiterna som skor sig andra människors olycka ha. Utöver de profiter de pressar ut ur arbetarklassen över hela världen så göder borgarstaten dem med enorma summor i […]