Archive by category Debatt

Agitation i de “viktigaste” frågorna?

Agitation i de “viktigaste” frågorna?

“Rapport: Viktigaste politiska frågan. Novus mäter återkommande vilka politiska frågor väljarna tycker är viktigast. Undersökningen är genomförd 19 – 22 augusti 2016 i Novus Sverigepanel som en är riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1586 intervjuer genomförts. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.” Hur ska man förhålla sig […]

Tidningen Proletärens kritik av påhittemaoismen

Tidningen Proletärens kritik av påhittemaoismen

Med anledning av Jan Myrdals medverkan i fascisttidningen Nya Tider så har Proletären skrivit en artikel där de kritiserar Jan Myrdal och de passar dessutom på att lyfta fram sin egen kritik av en påhittad maoism. Men frågan är, ger de uttryck för oärlighet eller upprepar de bara okritiskt vad som står i sina egna […]

Golare har inga polare

Golare har inga polare

Ja det är kanske lite utjatat men det är i alla fall uttryck för en slags folklig heder. Man säljer inte ut sina vänner och kamrater. En revolutionär rörelse får räkna med många “kontaktförsök”. Här nedan finns en del intressant info om detta. En vettig inställning som utkristalliseras är att bestämt  tacka nej till alla […]

Om en “vänster” som sparkar neråt

Om en “vänster” som sparkar neråt

En arbetarklass som i mångt och mycket har förändrats. Som i dag även består av kvinnor i hijab, romer och flyktingar. Det är inte sällan jag träffar många av dessa människor, antingen privat eller genom jobbet, som med uppgivna röster berättar om hur de inte känner sig representerade i svensk politik. Som med uppgivna röster […]

Behrang Kianzad har rätt!

Behrang Kianzad har rätt!

Allt fler traditionell borgerliga skibenter har som bekant börjat överta SD:s verklighetsbeskrivning om “hotet från muslimerna” aka “de skäggiga skuggorna i förorten”. I den svenska chauvinistiska kulturen som de representerar ingår det att tillskriva kvinnoförtrycket till “den andre”. Journalisten Behrang Kianzad sätter kvinnoförtrycket i ett sammang och var helt berättigat förbannad när ämnet debatterades i […]

En imperialismteori som inte leder någonstans

En imperialismteori som inte leder någonstans

Av Rickard B. Tureson. Denna artikel publicerades ursprungligen i Nya Arbetartidningen nr 2/2005. Förutsägelsen att Kina skulle segla upp som USA:s främsta rival har besannats till fullo. Idag har Kinas köpkraftsviktade BNP passerat USA:s. Kinas militära styrka kan fortfarande inte på långt när mäta sig med USA:s, men det sker en snabb upprustning. Denna upprustning […]

En kommentar till Kenth Gustafsons artikel

En kommentar till Kenth Gustafsons artikel

Kenth Gustafsons artikel är mycket märklig. Den är egentligen bara en citatsamling. De flesta citat är hämtade från Mario Sousa plus några citat från Bo Gustafsson och Stalin. De egna självständiga ställningstagandena lyser helt med sin frånvaro. Om han överhuvudtaget självständigt tagit ställning, så har han klippt och klistrat. Det hade varit betydligt bättre att […]

Om massrörelsens bredd

Om massrörelsens bredd

Många kommunister har en befogad oro att de massrörelser man deltar i inte skall vara breda nog så att det till slut bara blir “de röda” kvar i rörelsen. Men kan inte rörelsen bli för bred? T.ex. om de massor man kämpar med efterfrågar aktioner och några ledande personer hela tiden sätter sig emot så […]

Appels mutteorier är kontraproduktiva

Appels mutteorier är kontraproduktiva

Rickard B. Tureson – Torsdag 30 juli 20:43 Denna artikel publicerades ursprungligen i Nya Arbetartidningen nr 1/2007 som svar på ett debattinlägg. Eftersom teorin om att hela arbetarklassen i de olika imperialistiska staterna skulle vara mutad fortfarande är i svang på sina håll, finns det anledning att återpublicera artikeln.  Arbetarna i Europa tjänade och tjänar […]