Archive by category Fackligt

Ställningen till kollektivavtalen

Ställningen till kollektivavtalen

Av Paul Thunell. I det nuvarande läget, då omfattande avtalsrörelser förestår är det nödvändigt för komministerna att ha en klar ställning till frågan om  kollektivavtalen, då det är en fråga av stor betydelse för vår fackliga taktik. Vad är ett kollektivavtal? Ur revolutionär fackföreningssynpunkt är kollektivavtalet ingenting annat än ett skriftligt fasttällande av tillkämpade  arbetsvillkor, […]

Allt stöd till skyddsombudet vid Råstagaraget

Allt stöd till skyddsombudet vid Råstagaraget

På måndag träder avskedandet av huvudskyddsombudet Reza Forghani som arbetar vid Arrivas bussgarage i Råsta (Sundbyberg) i kraft. Arbetsköparen Arriva, anser att han är illojal och påstår att han bett bussförarna att skriva falska rapporter om cheferna. Kommunal säger att de kommer att ogiltigförklara avskedandet. “– Anklagelserna är falska. Det är bara påhitt att jag […]

En fråga till redaktören för Kommunalarbetaren

En fråga till redaktören för Kommunalarbetaren

Kommunalarbetaren är Sveriges största facktidning och dess redaktör heter Susanna Lundell. Hon har tidigare varit chef för flera olika facktidningar (bland annat Unionens medlemstidning). I det senaste numret av Kommunalarbetaren skriver hon i ledaren om det “fantastiska” i att “bilda klubb” och att det är en “början på något riktigt stort”. Är Susanna Lundell medveten […]

Arbetet i de reformistiska fackföreningarna

Arbetet i de reformistiska fackföreningarna

Av Paul Thunell. Kominterns exekutivkommittés XII:te plenum ägnade frågan om arbetet i de reformistiska fack-föreningarna stor uppmärksamhet. Det strök under med skärpa i sina uttalanden nödvändigheten för de kommunistiska partierna att i detta arbete genomföra en verklig omställning och påpekade särskilt vikten av detta arbete i länder, som bl. a. Sverge, där den reformistiska fackföreningsrörelsen […]

40 år sedan skogsarbetarstrejken

40 år sedan skogsarbetarstrejken

Gick emot förbundet. Skogsarbetarna strejkade för 40 år sedan för att få fast lön. Alf Svakko minns vad de slogs för. I dag ser han historien upprepas. ”Folk går på knäna och biter ihop men när smällen kommer blir det dyrt. Det kommer snart fler strejker.” http://da.se/2015/03/arbetarna-som-vagrade-vanta/

LO sitter med armarna i kors när allt rasar samman

LO sitter med armarna i kors när allt rasar samman

APK/SKP ANGÅENDE STREJKEN PÅ NORWEGIAN. “Norwegian har i sin strävan efter att stärka profiterna tagit beslut om att överföra piloternas anställningskontrakt till tre separata bemanningsföretag. … Problemet med bemanningsföretagen är dock inget som bara drabbar Norwegians piloter, det är ett gissel som i mer än 20 år drabbat den svenska arbetsmarknaden. Bygg- och åkeribranschen är […]

“Välfärdsstaten” formades av skräckinjagande vågor av vilda strejker

“Välfärdsstaten” formades av skräckinjagande vågor av vilda strejker

På ABF (Rött Forum) i Stockholm hölls nyligen ett seminarium om fackföreningskamp. Föreläsarna ifrågasätter bl.a. den förhärskande bilden att det var Socialdemokraternas anti-klasskampspolitik som ledde till diverse reformer under 1900-talet. Mytbildning att sossarna fixade välfärden “– Det finns en väldigt stark mytbildning, inte minst inom svensk fackföreningsrörelse, om att välfärdsstaten har formats tack vare kloka […]

Vad är LO? Ett affärsimperium

Vad är LO? Ett affärsimperium

LO har blivit en inkomstbringande affärskoncern och har därmed blivit en storspelare inom affärslivet. Koncernen omfattar ett drygt 20-tal företag med en årsomsättning på drygt 850 miljoner kronor. Utöver detta har de tillgångar värda miljarder. Marknadsvärdet på LO:s tillgångar motsvarar 2 536 miljoner kr. LO:s finansiella tillgångar utgörs i huvudsak av värdepappersfonder. Marknadsvärdet på dessa […]

Bör vi kämpa för sossarnas centraliserade kollektivavtal?

Bör vi kämpa för sossarnas centraliserade kollektivavtal?

RÄVSAXEN. Finansförbundet har utlyst sin första strejk någonsin nyligen. Förbundet som organiserar arbetare inom bank- och finansbranschen försöker med en strejk tvinga företaget Svea Exchange att skriva på kollektivavtal. Förbundet har ställt ut strejkvakter utanför Svea Exchanges växlingskontor som man kan gå och prata med. Enligt Finansförbundet så skulle följande förbättringar infinna sig om de […]

En uppmaning från Röd Facklig Opposition

En uppmaning från Röd Facklig Opposition

Fackföreningarna grundades en gång av arbetarklassen. De byggdes upp som vapen i kampen för att hävda arbetarnas dagsintressen gentemot kapitalet. Fackföreningarna hade även som ett mer övergripande mål att avskaffa kapitalismen i Sverige. Idag är de fackliga organisationerna inte längre några härdade kamporganisationer. Av en grupp ledande byråkrater, den socialdemokratiska arbetararistokratin, har de förvandlats till […]

Instruktion för kommunistiska driftceller

Instruktion för kommunistiska driftceller

25 TESER – INSTRUKTION FÖR KOMMUNISTISKA DRIFTCELLER Utgiven av KFML(r):s centralkommittés driftcellsutskott 1. Drift cellens strategiska uppgift Förbundets huvuduppgift på det organisatoriska området är att bygga upp driftceller inom hela den svenska storindustrin. Inom storindustrin fostras arbetarna i disciplin och sammanhållning. Inom storindustrin står motsättningen mellan kapital och arbete som mest öppen och hård. Inom […]

Vi borde återuppta kampen för 8-timmarsdagen

Vi borde återuppta kampen för 8-timmarsdagen

LITA INTE PÅ SOSSARNA OCH DERAS KOLLEKTIVAVTAL. Enligt arbetstidslagen så får arbetstiden “uppgå till högst 40 timmar i veckan”. Men detta kan kringgås genom kollektivavtal. Visst är det fantastiskt, genom sossarnas fackliga arrangemang så kan arbetsköparna i praktiken ofta lagligt lägga precis vilka schema de vill. Inom vården och restaurangbranschen så arbetar många 12-timmarsarbetsdag i […]